Czas na liderki z KGW

SLWzaja

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej ogłasza nabór do projektu „Sieć Liderek Wiejskich” dla kobiet aktywnie działających w kołach gospodyń wiejskich, otwartych na nowe wyzwania.

Projekt Sieć liderek wiejskich to intensywny kurs kompetencyjny dla 25 kobiet z 25 kół gospodyń wiejskich, którego celem jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń i wiedzy, budowa trwałych relacji pomiędzy uczestniczkami i ich organizacjami oraz wzmocnienie kompetencji liderek wiejskich.

Udział w projekcie pozwoli uczestniczkom poznać osoby, z którymi łączą ich wspólne cele w zakresie w rozwoju osobistego i rozwoju waszych organizacji. Podczas zajęć rozwiną umiejętności liderskie, poznają lepiej swoje predyspozycje i umiejętności oraz sposoby radzenia sobie ze stresem i porażką. Lokalne liderki wezmą także udział w warsztatach z komunikacji, negocjacji i wystąpień publicznych. Poznają sposoby budowania i motywowania zespołu oraz rozwiązywania konfliktów w organizacji. Nade wszystko poznają osoby, które będą dla ciebie wsparciem i partnerem różnych przedsięwzięć w przyszłości.

W ramach projektu uczestniczki wezmą udział w cyklu 5 dwu- lub trzydniowych szkoleń z zakresu przywództwa, rozwiązywania sytuacji konfliktowych w organizacji, komunikacji i wystąpień publicznych, budowania partnerstw i współpracy. W ramach szkoleń odbędą się także sesje dyskusyjne, podczas których uczestniczki będą wymieniać się poglądami i doświadczeniami na tematy ważne dla rozwoju obszarów wiejskich takich jak: demografia, edukacja, ochrona środowiska oraz współpraca z samorządem i innymi organizacjami/podmiotami działającymi na terenach wiejskich.

Program merytoryczny poszczególnych sesji szkoleniowych:

  • „Liderka, czyli kto?” – sesja rozpoczynająca cykl szkoleń. W ramach tej sesji uczestniczki będą mogły poznać się bliżej, a także poszerzyć wiedzę z: technik pracy liderki, świadomości liderskiej, form przywództwa, metod wywierania wpływu. Podczas sesji uczestniczki będą doskonalić własny warsztat pracy: zarządzanie czasem, zarzadzanie zespołem, delegowanie zadań, radzenie sobie ze stresem i porażką.
  • „Komunikacja w organizacji” – druga sesja poświęcona będzie tematyce komunikacji wewnętrznej: budowanie i motywowanie zespołu, zarządzanie konfliktami w zespole, prowadzenie spotkań koła.
  • „Komunikacja z otoczeniem” – podczas trzeciej sesji szkoleniowej uczestniczki zdobędą wiedzę z zakresu komunikacji zewnętrznej: wystąpień publicznych, promocji organizacji w social mediach, budowania relacji z otoczeniem, współpracy z mediami lokalnymi.
  •  „Strategia, zmiana, współpraca” – czwarte szkolenie poświęcone będzie myśleniu strategicznemu i zarządzaniem zmianą, a także tematyce tworzenia partnerstw i nawiązywaniu współpracy pomiędzy podmiotami.
  • „Wieś – miejsce życia i działania. Jakich zmian możemy dokonać?” – na ostatniej sesji szkoleniowej uczestniczki spojrzą na swoje lokalne społeczności z szerokiej perspektywy, zdiagnozują problemy i zastanowią się, jakich zmian mogą dokonać wraz ze swoim zespołem z koła gospodyń wiejskich. Podczas tej sesji uczestniczki poszukają wspólnego celu/celów i przygotują założenia projektu lub projektów, które będą mogłyby zrealizować razem po zakończeniu projektu.

 

Rekrutacja do projektu trwa do 8 grudnia 2023 r.

 

Szczegóły znajdują się na stronie www.efrwp.pl

 

***

Organizatorem projektu „Sieć Liderek Wiejskich” jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Projekt realizowany jest przy dofinansowaniu z The German Marshall Fund of the United States.

 

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFWRP) jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od ponad 30 lat pomaga zmienić jej wizerunek oraz aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich. Działania EFRWP skupiają się przede wszystkim na wspieraniu inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej i rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz na działaniach społecznych i edukacyjnych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie (www.efrwp.pl).

 

Źródło: Informacja nadesłana do redakcji

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Województwo mazowieckie
01.07.2024
- 17.07.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024
Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Województwo mazowieckie
01.07.2024
- 17.07.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!