Stanowisko Zarządu OFOP w sprawie reformy zasad współpracy organizacji pozarządowych z władzami publicznymi

OFOP
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych z nadzieją patrzy na wyniki wyborów. Po podpisaniu Deklaracji współpracy na rzecz wsparcia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego przez przedstawicieli i przedstawicielki komitetów wyborczych koalicji prodemokratycznych (29 września br.) widzimy szansę na nowe otwarcie współpracy rządu z sektorem obywatelskim. Jednak, aby współpraca stanowiła rzeczywiście nową jakość, konieczne jest włączenie w jej tworzenie obywatelek i obywateli zrzeszonych w organizacjach pozarządowych. 

OFOP krytycznie ocenia próby centralizacji i upolitycznienia relacji z organizacjami pozarządowymi pod rządami PiS. Nie może być powrotu do systematycznego marginalizowania aktywności obywatelskiej w życiu publicznym i paternalistycznego podejścia do organizacji obywatelskich. Nie da się naprawić systemu bez wysłuchania samych zainteresowanych i bez włączenia ich w przeprowadzanie odpowiednich reform.

Oznacza to konieczność konsultacji już na etapie zmian systemowych i organizacyjnych w ramach rządu, a także założeń i zmian legislacyjnych związanych z koniecznymi zmianami w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawie o Narodowym Instytucie Wolności czy w obszarze sprawozdawczości i opodatkowania działań organizacji pozarządowych.

Uważamy, że przyszła współpraca powinna opierać się na trzech filarach:

  1. Zachowaniu puli środków na działania organizacji i ich racjonalnym wydawaniu pod społeczną kontrolą.
  2. Dialogu z organizacjami obywatelskimi jako sposobu tworzenia polityk publicznych i przygotowywania zmian prawno-organizacyjnych.
  3. Włączaniu organizacji pozarządowych jako rzeczywistych partnerów w proces odbudowy demokracji i realizacji zadań państwa.

Ciała dialogu, jak Rada Działalności Pożytku Publicznego czy Rada Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w obecnym kształcie nie gwarantują reprezentatywnych konsultacji działań z organizacjami – z uwagi na określony sposób ich powoływania i ograniczone kompetencje. Komitet Pożytku Publicznego jest dysfunkcjonalny, nie działa, nie spełnia swoich pierwotnych założeń miejsca omawiania i uwspólniania decyzji dotyczących organizacji obywatelskich w ramach rządu, powodując brak współpracy między ministerstwami w tym zakresie.

Rozwiązaniem o jakie zabiegamy od lat może być stworzenie przestrzeni do stałego, zorganizowanego dialogu z organizacjami pozarządowymi na wzór Rady Dialogu Społecznego czy Komisji Trójstronnej zrzeszającej przedstawicieli rządu, samorządu i organizacji pozarządowych.

Już teraz liczymy też na powołanie Parlamentarnego Zespołu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Komisji lub Podkomisji Stałej, w których wszystkie zmiany dotyczące organizacji mogłyby być omawiane, zgodnie z podpisaną przez partie demokratyczne Deklaracją na rzecz współpracy, dialogu obywatelskiego i dobrego prawa dla organizacji.

Mamy nadzieję na stworzenie przyjaznych mechanizmów i nowego systemu dialogu obywatelskiego, w tym realnych konsultacji publicznych, w których głos obywatelek i obywateli oraz organizacji pozarządowych będzie wysłuchany i uwzględniony.

Jako największa, ponadbranżowa federacja zrzeszająca polskie organizacje pozarządowe oraz aktywna na arenie europejskiej, jesteśmy gotowi do partnerskiej współpracy i do wypracowania najlepszych rozwiązań służących społeczeństwu obywatelskiemu.

ZARZĄD OFOP

Zobacz STANOWISKO Zarządu OFOP w formacie PDF

Źródło: https://ofop.eu/

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Wybrane powiaty i miasta
13.05.2024
- 31.07.2024
cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Wybrane powiaty i miasta
13.05.2024
- 31.07.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!