Nowa sieć obwodowych komisji wyborczych na wsi – efekty nowelizacji Kodeksu wyborczego w praktyce

fb

Zmiany Kodeksu wyborczego, mające ułatwić głosowanie mieszkańcom wsi, przewidywały utworzenie obwodów głosowania we wszystkich miejscowościach powyżej 200 mieszkańców. Inicjatorzy zmian Kodeksu wyborczego szacowali liczbę komisji, które miałyby zostać utworzone na skutek nowelizacji, na 6000. Ogłoszona przez Państwową Komisję Wyborczą lista obwodów do głosowania pokazuje wzrost ich liczby na terenach wiejskich o 3336.

Jak z tego wynika, inicjatorzy regulacji drastycznie rozminęli się z realiami, jeśli chodzi o możliwość i celowość tworzenia nowych obwodów – pisze dr hab. Jarosław Flis w analizie przygotowanej dla Fundacji Batorego.

PRZECZYTAJ ANALIZĘ W PDF

Autor analizy, członek Zespołu Ekspertów Wyborczych Fundacji Batorego, dr hab. Jarosław Flis podkreśla, że nowelizacja Kodeksu wyborczego, zmieniająca reguły wyznaczania granic obwodów wyborczych oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych przyniosła skutki zdecydowanie odbiegające od nadziei inicjatorów oraz obaw oponentów: zmiany mają o połowę mniejszą skalę niż przewidywana przez inicjatorów, natomiast polityczne ukierunkowanie zmian ma przeciwny od zakładanego kierunek.

Nie ma powodu, aby przypuszczać, że nowe reguły były celowo sabotowane przez administrację wyborczą. Można natomiast wnioskować, że zmniejszenie liczby obwodów wynika z dwóch zasadniczych powodów.

Pierwszym jest brak możliwości technicznych – brak lokali publicznych, gdzie można by ulokować siedzibę komisji.

Drugim wyjaśnieniem może być to, że dotychczasowa sieć komisji nie stanowiła żadnego problemu dla społeczności lokalnych i społeczności te – a konkretnie działające w ich imieniu władze gminy – były w stanie wyperswadować komisarzom wyborczym tworzenie komisji wbrew oczekiwaniom społecznym.

Autor podsumowuje, że raz jeszcze potwierdza się reguła, że próby manipulowania prawem wyborczym dla partykularnych interesów przynoszą skutki bardzo odległe od zamierzonych, nierzadko zaś zgoła przeciwne.

PRZECZYTAJ ANALIZĘ W PDF

Źródło: Informacja prasowa

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Cała Polska
14.05.2024
- 30.09.2024
Cała Polska
16.05.2024
- 23.06.2024
Cała Polska
21.05.2024
- 31.10.2024
Cała Polska
14.05.2024
- 30.09.2024
Cała Polska
16.05.2024
- 23.06.2024
Cała Polska
21.05.2024
- 31.10.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!