Manifest Leśny Organizacji i Ruchów Społecznych

lasy

Dlaczego trzeba bronić polskich lasów?

Polska stoi w obliczu pogłębiającego się kryzysu klimatyczno-ekologicznego. Powstrzymanie go wymaga, byśmy zmienili nasz stosunek do przyrody.

Musimy pilnie zatroszczyć się o lasy, które są kluczowymi sprzymierzeńcami w walce z najpoważniejszymi skutkami kroczącej katastrofy.

W całym kraju obywatelki i obywatele, skupieni w setkach grup lokalnych, niestrudzenie walczą o powstrzymanie nadmiernej eksploatacji lasów w swoim sąsiedztwie. Domagają się też prawa do realnego współdecydowania o naszym wspólnym dobru, jakim były, są i powinny pozostać lasy publiczne. Chcą prawdziwie zrównoważonej gospodarki leśnej, uwzględniającej potrzeby społeczeństwa i środowiska naturalnego.

Konieczne jest wprowadzenie szeregu zmian w prawie dotyczącym ochrony przyrody, zasad zarządzania lasami oraz wsparcie wysiłków Unii Europejskiej, zmierzających do ograniczenia rozmiarów kryzysu, w jakim znalazła się biosfera Starego Kontynentu i całej Ziemi.

W Manifeście przedstawiamy konkretne propozycje zmian. Wzywamy klasę polityczną do ich ponadpartyjnego poparcia. Deklarujemy gotowość do zaangażowania się na rzecz ich wdrożenia.

Jak powstał Manifest?

Ten dokument współtworzyło wiele organizacji i oddolnych ruchów leśnych.

Ankietę na temat społecznych postulatów leśnych w maju 2023 wypełniło ponad 160 osób z kilkudziesięciu organizacji i inicjatyw.

Organizacje, które w lipcu 2023 wspólnie dopracowywały postulaty to: Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, Greenpeace, Inicjatywa Dzikie Karpaty, Lasy i Obywatele, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA oraz Stowarzyszenie MODrzew.

POBIERZ MANIFEST

PODPISZ MANIFEST

***

Zobacz również:

https://lasyiobywatele.pl

https://odzyskajmylasy.pl

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!