Dlaczego pojedyńczy głos ma znaczenie?

1 GŁOS

Każdy, pojedyńczy głos może mieć kluczowe znaczenie dla wyniku całych wyborów i tego, kto zostanie wybrany w konkretnym okręgu.

Głosowanie jest jednym z najważniejszych sposobów wyrażenia poglądów przez obywateli i włączenia się w podejmowanie decyzji dotyczących przyszłości kraju.

Wyniki wyborów parlamentarnych zależą od sumy wszystkich oddanych głosów. Wyniki poszczególnych partii mogą być bardzo podobne. Nawet pojedyncze głosy mogą przeważyć szalę na korzyść konkretnego kandydata i zadecydować o zdobyciu mandatu posła. Dzieje się tak zwłaszcza, gdy liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów w konkretnym okręgu jest bardzo zbliżona.

Bez udziału w wyborach obywatele tracą ważną szansę na wpływanie na politykę i decyzje podejmowane przez władze. Gdy duża część obywateli nie uczestniczy w wyborach, partia otrzymująca najwięcej głosów może wygrać, nawet bez szerokiego poparcia społeczeństwa.

W wyborach samorządowych, na szczeblu gminnym, łatwiej zaobserwować, jak pojedyncze głosy mogą decydować o tym, która osoba zostanie radną czy radnym. W wyborach krajowych działają podobne mechanizmy.

Biorąc udział w wyborach, obywatele dają wyraz swoim wartościom i interesom. Zachęcamy wszystkich, aby korzystali z tego podstawowego prawa obywatelskiego i wzięli udział w wyborach parlamentarnych.

 

Więcej na ten temat:

  • Obejrzyj krótką animację przygotowaną przez Państwową Komisję Wyborczą, aby dowiedzieć się, w jaki sposób przeliczane są głosy wyborców na mandaty poselskie i senatorskie w Polsce:

Jak przeliczane są głosy na mandaty w wyborach do Sejmu?

 

 

***

Nadchodzą wybory parlamentarne. To od nas zależy, kogo wybierzemy na kolejne 4 lata i jakie będą tego skutki dla nas, naszych sąsiadów i Polski. Wybierzmy mądrze, sprawdźmy programy naszych kandydatów, ale przede wszystkim idźmy na wybory. Witryna Wiejska od 15 lat wspiera działania na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych i angażowania się w działania obywatelskie.

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

miejscowości do 20 000 mieszkańców
22.08.2023
- 17.11.2023
Cała Polska
18.09.2023
- 15.10.2023
Cała Polska
20.09.2023
- 18.10.2023
Młodzież z miejscowości, w których działały PGR-y
21.09.2023
- 30.11.2023
miejscowości do 20 000 mieszkańców
22.08.2023
- 17.11.2023
Cała Polska
18.09.2023
- 15.10.2023
Cała Polska
20.09.2023
- 18.10.2023
Młodzież z miejscowości, w których działały PGR-y
21.09.2023
- 30.11.2023

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!