Dodatki z problemami – o dodatkach dla sołtysów

SLTSzaja

„Wielu sołtysów nie otrzyma dodatku emerytalnego – brakuje papierów albo… dwóch dni” taki tytuł nosi artykuł opublikowany w serwisie prawo.pl.

Artykuł pt. „Wielu sołtysów nie otrzyma dodatku emerytalnego – brakuje papierów albo… dwóch dni”, którego autorami są Robert Horbaczewski i Maria Dec-Kiełb opisuje problemy z wdrażaniem programu dodatku emerytalnego dla sołtysów, który miał być jednym z głównych programów rządu.

Wiele sołtysek i sołtysów może nie otrzymać tego dodatku lub poczeka na niego długo ze względu na trudności w udokumentowaniu pełnienia swojej funkcji przez wymagane 8 lat.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego interpretuje przepisy w sposób bardzo ograniczający, co utrudnia uzyskanie świadczenia.

Dodatek emerytalny dla sołtysów został wprowadzony ustawą z 26 maja 2023 roku, przyznającą kwotę 300 zł miesięcznie, waloryzowaną rocznie. (Czytaj również: Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa)

 

Sołtysi mogą ubiegać się o dodatek od 1 lipca. Jednak już po trzech tygodniach wdrażania programu pojawiają się problemy. W niektórych gminach, np. w Długołęce i Reńskiej Wsi, gmina odmówiła wydania zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa w 1/3 wniosków.

 

Jednym z głównych problemów jest udokumentowanie pełnienia funkcji sołtysa przez wymagane 8 lat. Niektóre gminy mają trudności w odnalezieniu odpowiednich dokumentów, a niektóre sołectwa nie prowadziły wyborów sołtysa zgodnie z przepisami. Wiele zaświadczeń zawiera jedynie ogólny okres pełnienia funkcji, bez podania konkretnych dat, co powoduje wydłużenie procesu rozpatrywania wniosków.

 

Warto zaznaczyć, że nie wszyscy sołtysi będą uprawnieni do dodatku emerytalnego zgodnie z przepisami. Wymagany jest okres pełnienia funkcji przez co najmniej dwie kadencje, ale nie mniej niż 8 lat po 1989 roku oraz osiągnięcie wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn).

Osoby pełniące funkcje sołtysa przed 1989 rokiem nie będą uprawnione do tego świadczenia.

 

Związek Gmin Wiejskich RP protestuje przeciwko wykluczeniu niektórych sołtysów z programu i proponuje rozszerzenie podmiotowe ustawy o osoby, które pełniły funkcje sołtysa także w latach 70. lub 80., jednak obecnie im nie przysługuje to świadczenie.

Związek zwrócił się do współprzewodniczących Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z wnioskiem o wprowadzenie zmiany w Ustawie z dnia 26 maja 2023 roku o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz.U. z  dnia 7 czerwca 2023 r., poz. 1073).

Proponowana przez Związek zmiana przepisów ma polegać na wykreśleniu z art. 2 pkt. 3 ww. ustawy zapisu o następującej treści: „jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym”.

Wniosek podpisany przez Krzysztofa Iwaniuka, Przewodniczącego Zarządu ZGWRP jest dostępny na stronie ZGWRP.

 

Wygląda na to, że wdrożenie programu dodatku emerytalnego dla sołtysów napotyka na wiele problemów związanych z udokumentowaniem wymaganego okresu pełnienia funkcji. Wiele sołtysek i sołtysów może zostać wykluczonych z programu lub będzie musiało stawić czoło długim procedurom wyjaśniającym w celu uzyskania tego świadczenia.

 

Cały artykuł dostępny jest w serwisie https://www.prawo.pl po rejestracji i zalogowaniu się.
https://www.prawo.pl/samorzad/swiadczenie-emerytalne-soltysa-problem-w-wypelnieniam-wnioskow,522356.html

 

Źródło: https://www.prawo.plhttp://www.zgwrp.pl/

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024
Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!