Fundusze dla Klimatu – Sieć Doradców NGO

FDK

Fundusze europejskie ze wsparciem na „zielone” projekty.

Nowa perspektywa finansowa funduszy europejskich to kilkadziesiąt milionów euro dla Polski. Z tych pieniędzy mogą korzystać także organizacje społeczne. Dla części województw zostały już ogłoszone nabory w ramach programów regionalnych, dla pozostałych dostępne są harmonogramy naborów. W przedsięwzięciach uwzględniających kwestie środowiskowe można uzyskać bezpłatne wsparcie Sieci Doradców NGO – Fundusze dla Klimatu.

Fundusze dla Klimatu – Sieć Doradców NGO to projekt realizowany przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych (OFOP) przy współpracy z Fundacją Sendzimira w ramach programu „Zielony Lider” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Tworzymy ogólnopolską sieć ponad 30 doradców i doradczyń w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich na projekty społeczne i inwestycyjne służące mitygacji i adaptacji do zmian klimatu. Odbiorcami wsparcia doradczego są lokalne organizacje pozarządowe, a także partnerstwa organizacji i samorządów w gminach do 50 tys. mieszkańców w całej Polsce – mówi Mikołaj Kostaniak, koordynator projektu.

Doradczynie i doradcy po zakwalifikowaniu się do pilotażowego projektu szkoleniowo-doradczego zostali objęci wsparciem edukacyjnym, uczestniczyli także w wizytach studyjnych, podczas których poznawali dobre praktyki z zakresu rozwiązań przyjaznych środowisku. To przede wszystkim praktycy i praktyczki, którym zależy na wsparciu lokalnych społeczności w dostępie do informacji o funduszach europejskich, przeznaczonych na wsparcie Polski w zielonej transformacji oraz w jej sprawiedliwym przebiegu.

Udało nam się przeprowadzić pilotażowy proces, w wyniku którego powstała unikatowa sieć doradców i doradczyń, obejmująca całą Polskę. Liczymy, że dzięki ich wsparciu środki europejskie zostaną wykorzystane w Polsce na wprowadzenie rzeczywistej zmiany na lepsze w lokalnych społecznościach – podkreśla Karolina Dreszer-Smalec, prezeska Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Doradcy Sieci NGO – Fundusze dla Klimatu wspierają nie tylko informując o dostępnych funduszach europejskich i konkretnych naborach w danych województwach poprzez organizowane spotkania informacyjne, ale także pomagają bezpośrednio przechodząc przez cały proces wsparcia doradczego, które jest kierowane właśnie do lokalnych samorządów i organizacji społecznych.

Zależy nam na budowaniu współpracy i partnerstw pomiędzy lokalnymi samorządami a organizacjami społecznymi, na uwzględnianiu głosu mieszkańców właśnie przy realizacji tych przedsięwzięć. Organizacje społeczne mogą być niezwykle wartościowym partnerem. Dlatego wspieramy w procesie konsultowania i włączania lokalnych społeczności w planowanie i realizację projektów, które mają być finansowane z funduszy europejskich, a także inspirujemy praktycznymi i ciekawymi rozwiązaniami z zakresu ochrony środowiska – podkreśla Mikołaj Kostaniak, koordynator projektu.

Dzięki wsparciu Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności wsparcie dla społeczności poniżej 50 tys. mieszkańców jest bezpłatne. Zapraszamy osoby, które mają pomysł na realizację przedsięwzięć w swoich społecznościach do kontaktu z doradcami i doradczyniami działającymi w każdym województwie.

Szczegółowe informacje oraz kontakty do poszczególnych doradczyń i doradców znajdują się na stronie internetowej . Zapraszamy do kontaktu!

https://ofop.eu/wp-content/uploads/2022/09/stopka_Fundusze-dla-Klimatu-1612x437.png

Źródło: https://ofop.eu/

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!