Sejm przyjął ustawę o ochronie dzieci!

dds
Wczoraj Sejm uchwalił ustawę o ochronie małoletnich, zwaną ustawą Kamilka z Częstochowy. 

Jesteśmy bardzo zadowoleni z poparcia ustawy przez posłów i posłanki. Jest to istotny krok w kierunku zmiany podejścia w zakresie ochrony dzieci przed przemocą w Polsce. Dążymy do tego, aby żadne dziecko nie było pozostawione samo sobie w obliczu krzywdy, a ta uchwalona ustawa daje nam narzędzia do skutecznego działania i zapobiegania cierpieniu dzieci.

Teraz projekt zostanie rozpatrzony przez Senat, gdzie będzie podlegał kolejnym pracom komisji senackich.
Liczymy na pozytywną opinię i sprawne procedowanie Senatu w tej sprawie, o co apelujemy do pana marszałka Tomasz Grodzki wspólnie z 25 organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną dzieci.
Mamy ogromną nadzieję, że nasi reprezentanci i reprezentantki w Senacie pilnie przystąpią do prac nad projektem uchwalonym przez Sejm już na najbliższym posiedzeniu Senatu, które rozpocznie się 26 lipca.
W Sejmie prace nad projektem przebiegły ponad politycznymi podziałami. Liczymy, że również senatorowie za najważniejsze przyjmą dobro i bezpieczeństwo dzieci w Polsce.

Apel do Marszałka Senatu Rzeczpospolitej Polskiej

W związku ze skierowaniem przez Sejm RP projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw pod obrady Senatu, apelujemy do Pana Marszałka Tomasza Grodzkiego o procedowanie projektu już na najbliższym posiedzeniu Senatu, które rozpocznie się 26 lipca.

Pełna treść apelu dostępna jest na stronie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Źródło: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Obszary do 20 tyś. mieszkańców
20.02.2024
- 25.04.2024
Cała Polska
08.04.2024
- 06.05.2024
Obszary do 20 tyś. mieszkańców
20.02.2024
- 25.04.2024
Cała Polska
08.04.2024
- 06.05.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!