Angielski twoją szansą! Trwa rekrutacja do programu Youngster

young

Dodatkowe zajęcia z jęz. angielskiego dla uczniów klas VIII z terenów wiejskich – do 31 lipca br. Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej prowadzi rekrutację szkół do Youngstera. To już XVII edycja jednego z flagowych programów edukacyjnych Fundacji EFRWP, w którym do tej pory wzięło udział ponad 32 tys. uczniów z 450 szkół z całej Polski.

Bez ocen, bez klasówek i bez prac domowych – program Youngster to dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, których celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich i poniesienie ich kompetencji językowych. To, co go wyróżnia to zajęcia w małych, maksymalnie 15-to osobowych grupach, dostosowanych poziomem do umiejętności językowych uczniów, co znacząco ułatwia wzajemną komunikację i przyswajanie wiedzy. Zajęcia odbywają się przez cały rok szkolny – łącznie jest to 90 godzin, realizowanych w szkole w formie zajęć pozalekcyjnych przez wskazanego przez gminę nauczyciela języka angielskiego.

Rekrutacja do XVII edycji trwa do 31 lipca br. Wybranych zostanie ok. 40 szkół, w których od września rozpoczną się zajęcia. Szczegóły dotyczące procesu rekrutacji dostępne są na stronie Fundacji EFRWP: www.efrwp.pl oraz programu: www.youngster.pl

– Youngster to nie tylko zajęcia z języka angielskiego. Przez 17 lat realizacji programu obserwujemy, jakie korzyści przynosi on jego uczestnikom. Dla uczniów to przede wszystkim lepszy start w przyszłość – wzrost kompetencji językowych, wyższa samoocena i motywacja do rozwoju i dalszego kształcenia oraz bardziej świadomy wybór dalszej drogi edukacji. Zajęcia w ramach programu Youngster, pomimo że ich celem nie jest przygotowanie uczniów do egzaminu językowego, przyczyniają się do osiągnięcia przez nich lepszych wyników na tym egzaminie. Z kolei dla nauczycieli i szkół to okazja do uczenia nowymi metodami, które pozytywnie oddziałują również na pozostałych uczniów w szkole, a finalnie przekuwają się na wyższe wyniki wszystkich ósmoklasistów danej szkoły na egzaminie – mówi Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Formuła programu jest oparta na zasadzie „all carrot, no stick”, czyli nauce przez zabawę – bez odpytywania, klasówek i ocen, co ma na celu zachęcie uczniów do aktywności. W ramach zajęć nauczyciele skupiają się na tym, aby pobudzić wewnętrzną motywację ucznia, akcentując nie obligatoryjność, lecz świadomy, wolny wybór, szansę edukacyjną, z której uczeń może, lecz nie musi skorzystać. Wszyscy uczestnicy programu otrzymują komplet podręczników do nauki języka angielskiego, dostosowanych do ich poziomu kompetencji językowej, a szkoły zyskają dodatkowe materiały edukacyjne i dydaktyczne doposażając bibliotekę szkolną.

Dysproporcje w wynikach z egzaminu ósmoklasisty z j. angielskiego pomiędzy wsią a miastem są dalej zauważalne. Średni wynik osiągnięty w 2023 roku na egzaminie przez młodzież w szkołach wiejskich to 60 proc.; uczniowie z miast liczących 20 – 100 tys. mieszkańców osiągnęli średnio 67 proc., natomiast osoby egzaminowane z miast powyżej 100 tys. mieszkańców uzyskały 74 proc. – to o 14 punktów procentowych więcej niż ich rówieśnicy ze wsi. Różnica ta może stać się przeszkodą dla znacznej części młodzieży z terenów wiejskich w dostępie do szkół średnich, czyli do kolejnego etapu edukacji. Dlatego głównym celem programu „Youngster” jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich i podniesienie ich kompetencji językowych.

W programie Youngster realizowanym przez Fundację EFRWP od 2006 roku, do tej pory wzięło już udział ponad 32 tysiące uczniów z 450 szkół z całej Polski. Beneficjentami programu było także ponad 500 nauczycieli, którzy objęci zostali kompleksowym wsparciem merytorycznym. Zajęcia prowadzone są w oparciu o nowatorską koncepcję nauczania opracowaną przez wydawnictwo Macmillan – Partnera programu.

***

Już od ponad 30 lat Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich oraz pomaga zmieniać wizerunek polskiej wsi. Działalność EFRWP skupia się na wspomaganiu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz realizacji szeregu inicjatyw i projektów edukacyjnych oraz społecznych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie. Więcej o Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej: www.efrwp.pl

Fundacja jest współorganizatorem Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce k. Rzeszowa – jednej z najważniejszych konferencji w branży rolno-spożywczej. W wydarzeniu z udziałem przedstawicieli polskiej oraz międzynarodowej polityki co roku uczestniczy blisko 3000 gości. Więcej na stronie www.forum-jasionka.pl

Źródło: Informacja prasowa

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024
Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!