Program Zakorzenione – liderki dla środowiska. Rozpoczęliśmy nabór!

r_post_1200x1200px

Fundacja Roll-na, grupa Sołtyski, Fundacja Wspomagania Wsi oraz Fundacja Polska z Natury zapraszają do nowego programu – „Zakorzenione”. Program skierowany jest do liderek – sołtysek, członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, a także przedstawicielek i przedstawicieli organizacji lokalnych, którzy realizują lub chcą realizować działania prośrodowiskowe z mieszkańcami na obszarach wiejskich.

Założeniem programu jest wspieranie inicjatyw, które angażują lokalną społeczność w podejmowanie przedsięwzięć na rzecz przyrody i środowiska. Chcemy wzmacniać i wspierać oddolne pomysły, które wyrażane są z troski o swoją „małą ojczyznę”.

W pierwszej fazie projektu do działań zostanie zaproszonych 80 liderek, które w ramach programu otrzymają wsparcie merytoryczne i edukacyjne dotyczące tego, jak współpracować z mieszkańcami i realizować akcje prośrodowiskowe. Wybrane projekty opracowane przez sołtyski i członkinie KGW otrzymają także wsparcie finansowe. Zostanie nim objętych nie mniej niż 40 inicjatyw. 

Do Programu Zakorzenione dołączą organizacje lokalne, które także będę brały udział w specjalnie dla nich przygotowanych działaniach edukacyjnych. Następnie 10 inicjatyw otrzyma wsparcie finansowe na działania prośrodowiskowe realizowane w lokalnych społecznościach. 

W ramach programu odbędą się webinary, konsultacje z ekspertami, spotkania regionalne, a także wydarzenia sieciujące liderki, organizacje i partnerów. 

Zapraszamy do Programu Zakorzenione, który ma być przestrzenią do dialogu i budowania porozumienia na rzecz środowiska naturalnego.

Otwieramy rekrutację dla liderek gotowych do działania na rzecz środowiska. 

 

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

 • jesteś liderką – sołtyską lub członkinią Koła Gospodyń Wiejskich
 • mieszkasz na terenie województw: podlaskiego, lubelskiego warmińsko-mazurskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, Kaszub lub wschodniej części Mazowsza
 • działasz lub chcesz rozpocząć działania na rzecz środowiska naturalnego w swojej okolicy
 • wspierasz, integrujesz i troszczysz się o lokalną społeczność 
 • chcesz zrealizować wydarzenie, które będzie miało pozytywny wpływ na przyrodę i środowisko.

 

W Programie:

 • wsparcie merytoryczne i eksperckie – spotkania online i na żywo m.in. 6 webinarów, 6 spotkań ze specjalistami
 • indywidualne konsultacje projektów działań
 • nawiązanie kontaktów z innymi liderkami i liderami, którzy działają w różnych regionach Polski –  3 spotkania regionalne
 • spotkania sieciujące liderki i organizacje – 2 szkolenia ogólnopolskie. 
 • wsparcie w działaniach promocyjnych
 • dostęp do materiałów szkoleniowych
 • doradztwo w zakresie budowania materiałów edukacyjnych
 • możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe na działania w wysokości do 3000 zł.

 

Jak się zgłosić?

Zapoznaj się z regulaminem programu zobacz regulamin

Wypełnij i wyślij nam ankietę i opowiedz, jakie działanie na rzecz środowiska naturalnego chcesz zrealizować w swojej miejscowości.

=======

Zapraszamy do przeżycia inspirującej przygody, dzięki której nawiążesz współpracę z ciekawymi osobami, zdobędziesz nową wiedzę, poznasz dobre praktyki w działaniach i będziesz mogła zrealizować wydarzenie na rzecz środowiska naturalnego w swojej małej ojczyźnie – dla mieszkańców i z mieszkańcami.
Masz szansę na otrzymanie wsparcia finansowego na swoje działania. 

======

Udział w programie jest bezpłatny.

HARMONOGRAM
1. Zgłoszenia do programu przyjmowane są w terminie do 2 lipca 2023 roku.
2. Rozmowy online z wybranymi liderkami odbywają się w sierpniu 2023 roku.
3. Komisja Programowa wybiera maksymalnie 80 uczestniczek programu, które otrzymują wsparcie merytoryczne i możliwość sieciowania – do 30 lipca 2023 roku.
4. Pierwsze spotkanie online dla uczestniczek odbędzie się w sierpniu 2023 roku.
5. Komisja Programowa wybiera min. 40 laureatek Programu, które otrzymają wsparcie finansowe na realizację zgłoszonych projektów, w terminie do 15 września 2023 r.
6. Realizacja Projektów następuje w terminie od września do grudnia 2023 r.
W tym czasie uczestniczki otrzymują wsparcie merytoryczne i możliwość sieciowania z innymi liderkami i organizacjami.

Jeśli potrzebujesz wsparcia na etapie wypełniania ankiety lub przygotowywania projektu – zapraszamy do kontaktu:
tel. 61 831 35 36, e-mail: zakorzenione@nawzajem.pl

 

Autor: Magdalena Gromek-Kowalczyk
O autorze: w Fundacji Wspomagania Wsi od 2010 r.  Absolwentka wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, międzynarodowych studiów Development Cooperation Policy and Management oraz Szkoły Trenerów NVC.
Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!