50. Światowy Dzień Ochrony Środowiska

wolontaiusze ┼Ťmieci2zaja33x

Dzisiejszy 50. Światowy Dzień Ochrony Środowiska ma na celu połączenie sił wszystkich sektorów, by zakończyć zanieczyszczanie środowiska tworzywami sztucznymi.

Inicjatywa #BeatPlasticSolution ma nam przypomnieć, że zanieczyszczaniu środowiska tworzywami sztucznymi można zapobiegać. Zbiega się to z celami i misją Fundacji Nasza Ziemia, która od 30. lat oczyszcza naturę ze śmieci, zwracają uwagę na konieczność nieśmiecenia i poprawnej segregacji odpadów. Istotnym elementem Akcji jest również budowanie partnerstwa i wspólnoty oraz kształtowanie światopoglądu w duchu poszanowania środowiska.

Tegoroczna, 30. edycja Akcji dopiero niedawno się rozpoczęła, jednak widzimy już, że jej ogromną siłę stanowią w tym roku wolontariaty pracownicze. Korzystając z okazji dzisiejszego święta chcielibyśmy docenić osoby, które sprzątają z kolegami i szefami z pracy już od pierwszego dnia Akcji oraz zmotywować ich do dalszego działania. Dziękujemy im, a także wszystkim innym wolontariuszom, bez których nie byłoby tej Akcji – która po raz 30., w całej Polsce oczyszcza naturę z ton śmieci.

Wolontariaty pracownicze dla natury

Akcja Sprzątanie świata – Polska to nie tylko społeczny ruch na rzecz czystej Planety podejmowany przez wolontariuszy w trzeci weekend września. To również odpowiedź na potrzeby firm i organizacji, które poszukują sposobów na integrację zespołów oraz budowanie ich zaangażowania w słusznym i potrzebnym społecznie celu. Wolontariaty pracownicze podejmowane pod sztandarami największej i najstarszej ekologicznej Akcji w Polsce to także realne efekty. Już podczas jednej akcji wolontariatu pracowniczego jesteśmy w stanie, wraz z zaangażowanymi pracownikami firmy, oczyścić naturę z setek tysięcy kilogramów śmieci.

Wolontariusze Akcji Sprzątanie świata – Polska

W największą polską Akcję ekologiczną Sprzątanie świata od 30 lat angażują się szkoły, grupy sąsiedzkie, hobbystyczne, rodziny, całe miasta, gminy i powiaty, a także – coraz liczniej – pracownicy różnych firm i branż zrzeszeni w ramach programu wolontariatu pracowniczego. Dzięki wspólnym wysiłkom każdego roku oczyszczają lasy, parki, plaże i łąki z setek ton śmieci.

– W Fundacji Nasza Ziemia, która w tym roku już po raz 30. koordynuje polską edycję Akcji Sprzątanie świata, od kilku lat obserwujemy coraz większe zainteresowanie ze strony firm. Zwłaszcza teraz, po pandemii, biznes poszukuje sposobów na mądre i angażujące aktywności, w które mogłyby włączać się całe zespoły – mówi Grzegorz Mikosza, Główny Koordynator Akcji Sprzątanie świata w Polsce.

 

Program odpowiadający potrzebom i strukturze firmy

Program wolontariatów pracowniczych zaprojektowany przez Fundację Nasza Ziemia pozwala firmom – tym małym, lokalnym, ale też tym największym i rozproszonym po całym kraju – realizować ważne społecznie cele dotyczące środowiska naturalnego. Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń terenowych, koordynatorzy Fundacji zabierają pracowników do miejsc, które wymagają działań licznych rąk chętnych do pracy, ale też odpowiednio przygotowanych i uzbrojonych w rękawice oraz worki na odpady. Specjalnie przygotowany scenariusz wydarzenia łączy w sobie elementy integracji zespołów, rywalizacji, edukacji ekologicznej, ale także – co niemniej ważne – dobrej zabawy. Zespoły realizują wspólny cel troski o Planetę, w atmosferze sprzyjającej budowaniu relacji i lepszemu poznaniu się.

– Coraz liczniejsze grupy wolontariatów pracowniczych realnie wpływają na końcowy wynik danej edycji Akcji, a co za tym idzie – na zmniejszenie ilości śmieci w środowisku naturalnym. Tegoroczna edycja Sprzątanie świata w Polsce rozpoczęła się nieco ponad miesiąc temu, a już obserwujemy fantastyczne wyniki ich pracy w naturze. Za to zaangażowanie i zaufanie, którym obdarzają nas od kilku lat – od czasu, kiedy ruszył program wolontariatu pracowniczego w ramach Akcji – w imieniu całego zespołu Fundacji Nasza Ziemia przekazujemy ogromne DZIĘKUJĘ. Motywuje to nas do dalszego działania i buduje wiarę, że razem z firmami jesteśmy w stanie pobijać kolejne rekordy Akcji ​- dodaje Mikosza.

Akcja terenowa to nie jedyna forma dołączenia do programu wolontariatu pracowniczego Sprzątania świata. Fundacja realizuje także szkolenia czy webinary dla liderów wolontariatu oraz wspiera grupy pracownicze we wszystkich pracach przygotowawczych. Wyposaża w sprzęt potrzebny do sprzątania, ale i w oznaczenia Akcji Sprzątanie świata w połączeniu z tożsamością danej firmy. Niezależnie od tego, na jaką formułę zaangażowania decydują się firmy, ich pracownicy mają poczucie uczestnictwa w zaufanej i ważnej społecznie inicjatywie oraz przynależności do społeczności osób, którym nie tylko zależy na środowisku naturalnym, ale też wiedzą, jak wspierać je w sposób efektywny i skuteczny. Niejednokrotnie też na takich akcjach, pracownicy działają ramię w ramię z członkami swoich rodzin.

Wielostronne korzyści

Zgodnie z definicją Departamentu Ekonomii Społecznej, wolontariat pracowniczy to forma angażowania pracowników firmy w działalność wolontarystyczną na rzecz społeczności lokalnej. Jak pokazują przykłady i relacje uczestników, wolontariat pracowniczy korzystnie wpływa na wszystkie zaangażowane w proces strony. Dzięki wspólnym działaniom podnosi zdolności interpersonalne, kompetencje, umiejętności pracy w grupie i buduje więzi wewnątrz zespołów. Dodatkowo pozytywnie wpływa na stosunek do pracy, która przestaje być miejscem, kojarzącym się jedynie z obowiązkami, ale też daje szansę by spełniać się społecznie i wspólnymi siłami realnie oddziaływać na społeczeństwo czy klimat. Firma zyskuje nie tylko bardziej zintegrowany i zmotywowany zespół, ale też często ciekawy, niesztampowy kontekst do komunikacji, o ile zdecyduje się opowiedzieć o działaniach wolontariuszy na zewnątrz. Społeczność lokalna, w wyniku działań wolontariuszy, dostaje za to realne wsparcie w przeróżnych obszarach.

Sprzątanie świata 2023

Tegoroczna, 30. edycja Akcji Sprzątanie świata – Polska zainaugurowana została 22 kwietnia, podczas Międzynarodowego Dnia Ziemi pod hasłem „Sprzątanie świata łączy ludzi”. Do tradycyjnego finału, który odbędzie się 15-17 września, wolontariusze w całym kraju będą oczyszczać naturę i „swoje kawałki Ziemi” ze śmieci. Tegoroczne hasło Akcji to wyraz podziękowania organizatorów dla ponad 20 milionów Polaków, którzy od 3 dekad angażują się w Akcję. To także próba przeniesienia akcentu ze sprzątania na konieczność nieśmiecenia, które powinno być naszą wspólną ambicją i celem w dążeniu do ochrony środowiska. Wyniki Akcji, jak co roku są imponujące i wynagradzają nawet największe zmęczenie. W 2022 roku wszyscy wolontariusze Akcji zorganizowali łącznie 4,5 tysiąca wydarzeń terenowych w całym kraju, oczyszczając środowisko naturalne z ponad 472 ton śmieci!

 

O 30. Akcji Clean Up the World i Fundacji Nasza Ziemia

Akcja Clean up the World swój początek wzięła od sprzątania Australii. W 1993 roku jej pomysłodawca, australijski żeglarz i biznesmen Ian Kiernan, rozszerzył ideę Clean up Australia na cały świat pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Rok później Mira Stanisławska-Meysztowicz, Polka na stałe mieszkająca w Australii, zaszczepiła tę ideę w naszym kraju pod nazwą Sprzątanie świata – Polska. Założyła też Fundację Nasza Ziemia, która od początku koordynuję tą Akcją w Polsce.

W Akcji Sprzątanie świata nie chodzi o to, by sprzątać, ale o to, by nie śmiecić i poprawnie segregować odpady. Edukacyjny charakter Akcji jest zatem najważniejszy, a fakt docierania z przesłaniem do ogromnej liczby Polaków, w tym dzieci i młodzieży szkolnej, jest w naszej opinii najważniejszy. Istotnym elementem Akcji jest również budowanie partnerstwa i wspólnoty, działanie wszędzie w Polsce – zarówno terytorialnie, jak i w grupach wiekowych – oraz kształtowanie światopoglądu w duchu poszanowania środowiska.

Na świecie rokrocznie w Clean up The World uczestniczy blisko 40 milionów wolontariuszy. Akcja odbywa się zawsze w trzeci weekend września i polega na społecznym zaangażowaniu się osób, firm i instytucji w sprzątanie najbliższego otoczenia z zalegających tam śmieci.

W roku 2023, w weekend 15-17 września, Akcja odbędzie się po raz 30.

29. Akcja. W minionym roku sprzątaliśmy pod hasłem „Wszystkie śmieci są nasze!”

Uczestnicy 29 edycji zebrali w sumie ponad 472 tony odpadów i zgłosili 2331 dzikich wysypisk. Zgłosiło się do Akcji 4500 grup, 2800 koordynatorów uzupełniło raport. W sumie w Akcji udział wzięło ponad 405 tysięcy uczestników. To 30% wzrost w stosunku do roku 2021. Wśród najbardziej aktywnych województw 2022 roku znalazło się wielkopolskie, mazowieckie, śląskie. Jakie śmieci przeważają? Plastikowe i szklane butelki, puszki po napojach, opakowania po żywności, pozostałości po minigrillach, ale też buty, koszulki, kurtki czy nawet… hulajnogi elektryczne! Jednym słowem: akcesoria do umilania nam czasu na łonie przyrody to najczęściej spotykane odpady w lasach, na plażach, w parkach czy nad brzegami rzek. W raportach od uczestników przeważają odpady czarnej frakcji, ale nie ustępują im butelki szklane i plastikowe oraz puszki, które mogłyby z powodzeniem zostać poddane recyklingowi.

Kasia Czarska

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!