Zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie „Organizacje społeczne na rzecz klimatu”

OSNK

Forum Darczyńców zaprasza Was do uczestnictwa w inicjatywie „Organizacje społeczne na rzecz klimatu”. Po raz pierwszy organizacje społeczne w Polsce mają szansę stać się częścią globalnego ruchu klimatycznego dla organizacji społecznych, niezwiązanych z klimatem #PhilanthropyForClimate.

Co planujemy?

Warsztaty, w trakcie których każda z uczestniczących organizacji będzie miała okazję przyjrzeć się, co zmiany klimatu oznaczają dla jej własnej grupy beneficjentów (podopiecznych) i zastanowić się, jak skutecznie wesprzeć ich w obliczu kryzysu klimatycznego. Wspólnie wypracujemy optymalny plan działań, dostosowany do Waszej specyfiki i przestrzeni funkcjonowania. Zastanowimy się również, jak połączyć siły, aby te działania były jak najbardziej skuteczne.

 

Program warsztatów

I warsztat: Wpływ zmian klimatycznych na podopiecznych organizacji i same organizacje.

II warsztat: Jak zminimalizować wpływ kryzysu klimatycznego na podopiecznych organizacji społecznych? Jak wprowadzić zagadnienie kryzysu klimatycznego do programów i działań organizacji?

Warsztat końcowy: Wypracowanie wspólnych wniosków i rekomendowanych rozwiązań.

Warsztaty odbywać się będą w Warszawie.

 

3 grupy tematyczne

Komu pomaga Wasza organizacja? Do kogo kierujecie swoje działania? Wybór odpowiedniej grupy społecznej oznacza wybór konkretnych warsztatów.

 • Wpływ zmian klimatu na dzieci i młodzież – część (1) 17 kwietnia i część (2) 11 maja
 • Wpływ zmian klimatu na zdrowie, oraz sytuację osób starszych i z niepełnosprawnościami – część (1) 20 kwietnia i część (2) 16 maja
 • Wpływ zmian klimatu na życie lokalnych społeczności – część (1) 9 maja i część (2) 18 maja

Wstępna data warsztatu podsumowującego to 2 czerwca.

Aby wziąć udział w procesie, należy wypełnić ANKIETĘ REKRUTACYJNĄ. ZOSTAŁY OSTATNIE MIEJSCA!

 

Dlaczego organizujemy warsztaty klimatyczne dla organizacji pozarządowych?

Rosnąca świadomość zagrożenia, jakie przynosi katastrofa klimatyczna i fakt, że dotknie ona wszystkich, także naszych podopiecznych, zainspirowały nas do podjęcia działań, które mają na celu zdobycie praktycznej wiedzy i narzędzi do radzenia sobie z tym wyzwaniem. Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa połączy organizacje społeczne, aby wspólnie stawić czoła największemu zagrożeniu XXI wieku.

Ocieplenie klimatu skutkuje zaburzeniem wielu naturalnych procesów – powoduje zmiany w środowisku wodnym i lądowym oraz nasilające się z biegiem czasu: susze, ulewne deszcze, fale upałów, ekstremalne zjawiska pogodowe, degradację siedlisk i zanik bioróżnorodności. Te zmiany będą wpływać na wszystkie aspekty naszego życia.

 • Zdrowie – ekspozycja na wysokie temperatury sprzyja urazom cieplnym, zmieniające się strefy klimatyczne powodują zwiększenie występowania chorób charakterystycznych dla stref o klimacie gorącym, takich jak malaria.
 • Równość płci i rasy – statystycznie skutki zmian klimatu dotykają częściej kobiet, w przypadku migracji kobiety są bardziej narażone na przemoc. Wzrost średniej temperatury na Ziemi odczują najpierw gorące strefy klimatyczne, najczęściej zamieszkane przez osoby rasy innej niż biała.
 • Ochrona wrażliwych grup społecznych – zmiany klimatu stanowią największe zagrożenie dla dzieci oraz kobiet w ciąży, ludzi starszych, osób z niepełnosprawnościami lub najuboższych. Jednocześnie właśnie te grupy są wykluczone z dialogu o rozwiązaniach.
 • Edukacja – ekstremalne temperatury – niskie i wysokie – są powodem czasowego zamknięcia szkół, na obszarach dotkniętych katastrofą ekologiczną edukacja nie jest priorytetem.
 • Ekonomia – gwałtowne powodzie oznaczają zniszczenie infrastruktury, długotrwałe susze to z kolei straty w rolnictwie i podnoszenie cen żywności.
 • Relacje społeczne – brak zaufania w społeczeństwie i do rządzących.
 • Bezpieczeństwo – kurczenie się zasobów naturalnych oraz ekstremalne warunki pogodowe sprzyjają eskalacji konfliktów, zagrożone jest również bezpieczeństwo energetyczne.
 • Prawa człowieka – w obliczu zdestabilizowanego ekosystemu prawo do oddychania czystym powietrzem, dostęp do czystej wody oraz prawo do godnego życia i bezpieczeństwa może być zagrożone.

Co my – organizacje społeczne – możemy z tym zrobić?

Pandemia oraz wojna w Ukrainie pokazały, że potrafimy jednoczyć się wobec sytuacji kryzysowych i zagrożenia. W niedalekiej przeszłości mamy pozytywny przykład działania związanego ze środowiskiem, które, dzięki wspólnym wysiłkom, zakończyło się sukcesem. Naukowcy szacują, że warstwa ozonowa, zagrożona w latach 80, całkowicie odbuduje się do 2060 roku.

Kolejnym kryzysem, któremu musimy wspólnie stawić czoła jest katastrofa klimatyczna. Sektor biznesu już zaczął działać, nadszedł czas, aby dołączył także sektor organizacji społecznych.

Problem zmian klimatu jest istotny dla dalszego funkcjonowania całego sektora organizacji społecznych. Fundusze przeznaczane na radzenie sobie z problemami klimatycznymi będą stale rosły,  kosztem finansowania innych potrzeb społecznych. Aby środki te były wydawane skutecznie i efektywnie, musimy wykorzystać doświadczenie i wiedzę organizacji charytatywnych.

Dlaczego chcemy stworzyć Manifest klimatyczny dla organizacji społecznych?

Chcemy, aby wszystkie organizacje, nawet te, które nie uczestniczyły w warsztatach, miały takie same szanse na zastosowanie zebranych rekomendacji. Stworzymy przewodnik ze wskazówkami dla każdej z głównych grup, w którym pokażemy, jak zmiany klimatu oddziałują na ich odbiorców oraz jak można wesprzeć beneficjentów w minimalizacji zagrożeń. Manifest klimatyczny dla organizacji społecznych z zebranymi wspólnymi dla sektora kierunkami rozwoju, będzie częścią międzynarodowego zobowiązania klimatycznego, co umożliwi nam wymianę wiedzy pomiędzy organizacjami w Polsce i za granicą #PhilanthropyForClimate.

Serdecznie zapraszamy do udziału w serii rozmów i warsztatów. Czekamy na Was. Wasze doświadczenie jest bezcenne!

Aby wziąć udział w procesie, należy wypełnić ANKIETĘ REKRUTACYJNĄ. ZOSTAŁY OSTATNIE MIEJSCA!

Warsztaty będą odbywać się w Warszawie.

W razie pytań prosimy o wiadomość: aleksandram@forumdarczyncow.pl

Partner główny:

Fundacja BNP Paribas, której misją jest odważne zmienianie świata na taki, w którym jest mniej nierówności i w którym możemy być spokojni o przyszłość naszej planety.

Partnerzy wspierający:

Fundacja BOŚ, Fundacja PwC

Partner:

Philea

Patronat merytoryczny:

Nauka o Klimacie

Warsztaty przygotowały:

Magdalena Dul-Komosińska – skuteczna liderka organizacji pozarządowych. Jej pasją jest zwiększanie efektywności organizacji pozarządowych w realizacji ich misji. Od lat związana z ochroną środowiska i klimatu – początkowo jako prezeska WWF Polska, później jako dyrektorka regionu Europy Środkowej i Wschodniej w Climate-KIC. Ekspertka w dziedzinie systemowego podejścia do zmian, takich jak budowanie neutralności klimatycznej. Magdalena reprezentuje grupę „MakingDifference” – społecznie zaangażowanych ekspertów z różnych dziedzin, których celem jest wspieranie organizacji w jak najskuteczniejszym realizowaniu ich misji.

Aleksandra Malinowska – Magistra inżyniera Ochrony Środowiska, Licencjatka Wydz. Biologii UKSW, autorka tekstów edukacyjnych na temat ekologii. W Forum Darczyńców zajmuje się komunikacją, działaniami edukacyjnymi dla członków i klimatem.

Podczas warsztatów spotkają się z Państwem: Magdalena Dul-Komosińska, Aleksandra Malinowska, Zofia Wetmańska.

Działania Forum Darczyńców w latach 2022-24 dofinansowane są z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Źródło: Informacja prasowa

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!