Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązki stowarzyszeń i fundacji

pralnia

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu[1] nakłada na fundacje i stowarzyszenia szereg obowiązków. Obowiązki te są zróżnicowane, a niektórym organizacjom ich spełnienie może nastręczać trudności.

Ustawa obowiązuje od lat i od lat jej przepisy dotyczą organizacji pozarządowych. Jednak przed 2021 rokiem tylko nieliczne fundacje i stowarzyszenia musiały się bezpośrednio stosować do jej zapisów, tj. te które były tzw. instytucjami obowiązanymi. Dopiero na przełomie 2021 i 2022 roku ustawa zaczęła dotyczyć znaczącej części organizacji, ale tylko w zakresie obowiązku zgłaszania danych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

Obecnie:

–        każde stowarzyszenie – zarejestrowane w KRS, każda fundacja ma obowiązek zgłaszania i aktualizacji danych do CRBR;

–        niektóre stowarzyszenia i fundacje mają status instytucji obowiązanej i szczególne obowiązki z tego tytułu.

[1] Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655, 835, 2180, 2185, z 2023 r. poz. 180, 326).

 

POBIERZ PORADNIK W PLIKU PDF

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

miejscowości do 20 000 mieszkańców
22.08.2023
- 17.11.2023
Cała Polska
18.09.2023
- 15.10.2023
Cała Polska
20.09.2023
- 18.10.2023
Młodzież z miejscowości, w których działały PGR-y
21.09.2023
- 30.11.2023
miejscowości do 20 000 mieszkańców
22.08.2023
- 17.11.2023
Cała Polska
18.09.2023
- 15.10.2023
Cała Polska
20.09.2023
- 18.10.2023
Młodzież z miejscowości, w których działały PGR-y
21.09.2023
- 30.11.2023

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!