Przyszłość zmieniamy teraz. Trwa nabór projektów w konkursie „Seniorzy w akcji”

swa

Pomysły angażujące społeczności lokalne w inicjatywy chroniące środowisko i zapobiegające zmianom klimatycznym, inicjatywy wykorzystujące nowe technologie w kreowaniu świata przyjaznego osobom starszym oraz projekty stymulujące dialog międzypokoleniowy i międzykulturowy można zgłaszać w XVI edycji konkursu „Seniorzy w akcji”. Nabór projektów trwa do 11 kwietnia 2023 r. 

U podstaw konkursu „Seniorzy w akcji” leży chęć wspierania seniorek i seniorów w realizacji projektów społecznych angażujących mieszkańców lokalnych społeczności. Piętnaście edycji programu pokazuje, że osoby starsze to nie tylko odbiorcy oferty do nich kierowanej, lecz również inspirujący kreatorzy. W ramach tegorocznej rekrutacji organizatorzy poszukują animatorów w wieku 60 lat lub więcej, których pomysły na działania społeczne kierują się ku przyszłości. Tak, by w oparciu o wymianę wiedzy i doświadczeń, budować społeczności przyjazne osobom w każdym wieku.

„Przyszłość łatwiej odnosić do ludzi młodych niż do osób starszych. Jednak człowiek istnieje w czasie niezależnie od wieku i niezależnie od wieku wybiega myślami i pragnieniami w przyszłość. Nasze działania – bez względu na to, czy jesteśmy młodzi czy starsi – mogą być skierowane na nowe wyzwania” – mówi Małgorzata Stanowska, koordynatorka konkursu „Seniorzy w akcji”. „Najlepiej możemy zadbać o przyszłość, kiedy potrafimy współpracować, i gdy otwieramy się na działania międzypokoleniowe, wspólnie wytyczając nowe ścieżki aktywności społecznych” – dodaje.

Jakie projekty są poszukiwane?

Seniorki i seniorzy mogą mieć ogromny wpływ na przyszłość i środowisko naturalne. Mogą edukować innych i zaszczepiać dobre nawyki. Do konkursu „Seniorzy w akcji” zapraszane są osoby, których pomysły m.in. propagują i utrwalają zasady harmonijnego współżycia ludzi z naturalnym środowiskiem przyrodniczym. Poszukiwane są pomysły na projekty, które podnoszą wiedzę społeczności lokalnej i animują oddolne inicjatywy w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania zmianom klimatycznym.

Inspiracją do działań może być oddolna grupa kanadyjskich aktywistów „Seniorzy dla klimatu”, która poprzez edukowanie i mobilizowanie seniorów działa na rzecz zapobiegania kolejnym katastrofom klimatycznym. Jej członkowie organizują spotkania, warsztaty, nagrywają filmy edukacyjne i organizują manifestacje. Bo również w projektach „Seniorów w akcji” to właśnie osoby starsze pełnią rolę animatorów projektów, koordynatorów i menedżerów.

Lokalnym przykładem jest działalność seniorki z gminy Zagórów zafascynowanej przyrodą. Romualda doceniła kojący wpływ lasu na zdrowie oraz samopoczucie i w parze z młodszym animatorem – Łukaszem zaangażowali seniorów ze swojej miejscowości w działania proekologiczne w ramach projektu „Dbamy o las i kąpiemy się w nim!”.

W konkursie „Seniorzy w akcji” wspierane będą również projekty propagujące twórcze podejście do przekazywania osobom starszym kompetencji cyfrowych, a także wpływające na zwiększenie ich wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania nowych technologii. Przykładem jest projekt w Starych Babicach, realizowany przez uczestników kończącej się edycji konkursu „Seniorzy w akcji”, którego celem jest integracja seniorów i młodzieży w twórczym działaniu. Osoby starsze i młodsze, w parach międzypokoleniowych, odkrywają tajniki programów graficznych, wspólnie projektują materiały wizualne i tworzą animacje komputerowe. Finałem projektu będzie wystawa grafik w lokalnym domu kultury.

Projekty zgłaszane do konkursu „Seniorzy w akcji” powinny także wzmacniać aktywne uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym, a więc poprawiać relacje, wykorzystywać pasje osób starszych w działaniach społecznych, budować więzi międzypokoleniowe czy stymulować dialog międzykulturowy mieszkańców danej społeczności. W Tczewie na przykład animatorzy założyli klub „In Tempo Nova”, gdzie spotykają się uchodźcy z Ukrainy oraz polscy seniorzy. Wspólnie biorą udział w wykładach dotyczących praw człowieka, zajęciach tanecznych, kulinarnych czy spotkaniach z psychologiem. Natomiast w Baszowicach, wsi położonej w województwie świętokrzyskim, seniorki zainteresowane rękodziełem poprowadzą międzypokoleniowe warsztaty z szydełkowania i stworzą w przestrzeni publicznej instalację artystyczną.

Co daje udział w konkursie i jak się zgłosić?

Konkurs „Seniorzy w akcji” skierowany jest do osób starszych oraz par międzypokoleniowych (osoba 60+ i osoba młodsza o co najmniej 25 lat), którzy chcą być animatorami projektu, we współpracy z organizacją pozarządową lub instytucją, która pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację (np. fundacja, stowarzyszenie, dom kultury). W konkursie można uzyskać dotację w wysokości do 17 000 zł. Jednak oprócz wsparcia finansowanego, uczestnicy otrzymają możliwość udziału w warsztatach, które są okazją do zdobycia wielu nowych kompetencji niezbędnych w działaniach społecznych.

Konkurs ma przyjazną formułę, a jego procedura jest bardzo uproszczona, tak aby odpowiedzieć na potrzeby osób mniej doświadczonych w realizacji projektów społecznych. Aby zgłosić się do konkursu, należy wypełnić formularz online. Więcej o aktualnej edycji można znaleźć na stronie https://seniorzywakcji.pl/rekrutacja/biezaca-edycja/ Składanie listów intencyjnych trwa do 11 kwietnia 2023 roku.

Konkurs „Seniorzy w akcji” realizowany jest przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Źródło: Informacja nadesłana przez organizatorów

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!