Eko-PROFIT – REcycling to się opłaca

ekoprof
W ramach programu eko-PROFIT – REcycling to się opłaca, każdy Uczestnik Programu bierze aktywny udział w podnoszeniu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów.

Uczestnicy poprzez propagowanie ekologicznych postaw wśród lokalnej społeczności oraz organizację zbiórek zużytego sprzętu oraz baterii i akumulatorów przyczyniają się do właściwego zagospodarowania tych odpadów, ochrony środowiska a dodatkowo uzyskują fundusze na swoją działalność (każdy Uczestnik otrzymuje wynagrodzenie za każdy kilogram zebranego sprzętu i baterii).

Projekty w ramach Programu eko-PROFIT

✅ ekoGospodynie (Koła Gospodyń Wiejskich)

✅ ekoREmiza (Ochotnicze Straże Pożarne)

✅ ekoDziałkowiec (Rodzinne Ogrody Działkowe)

✅ ekoLokator (Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe)

✅ ekoKlub (Kluby np. Sportowe)

✅ ekoStowarzyszenie (Stowarzyszenia)

✅ ekoFirma (Przedsiębiorstwa, Instytucje)

✅ ekoHufiec (Harcerze i Skauci)

 

 

WEŹ UDZIAŁ W PROGRAMIE

 

Źródło: https://eko-profit.pl/

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!