Ważą się losy polskiego rolnictwa. Czy wspierane będą działania szkodliwe dla klimatu i bioróżnorodności?

rprt2

Raport przygotowany przez organizacje partnerskie OTOP- BirdLife International oraz European Environmental Bureau ujawnia, że wspólna polityka rolna (WPR), najdroższa polityka UE, będzie nadal subsydiować szkodliwe gałęzie przemysłu rolnego, które zagrażają naszej przyszłej zdolności do produkcji żywności.

Najnowsza polityka rolna miała być najbardziej prośrodowiskowa w swojej 60-letniej historii. Niestety, nic z tego. Zamiast wspierać transformację sektora rolnego, budżet Unii Europejskiej finansować będzie business as usual. Zmarnowana została kolejna okazja, aby przybliżyć się do celów zrównoważonego rozwoju.

Analiza planów strategicznych wykonana przez organizacje partnerskie BirdLife International oraz European Environmental Bureau pokazała, że:

  • znaczna część dotacji będzie nadal trafiać do szkodliwych gałęzi rolnictwa, na przykład stosujących nawozy syntetyczne i chemiczne środki ochrony roślin, które niszczą bioróżnorodność, degradują glebę i szkodzą zdrowiu ludzi;

  • zaproponowane rozwiązania nie są w stanie ochronić bioróżnorodności, co w dłuższej perspektywie zagraża załamaniem się całej produkcji rolniczej i w konsekwencji bezpieczeństwu żywnościowemu;

  • w Polsce maksymalnie jedynie 3% terenów rolnych zostanie przeznaczonych na obszary nieprodukcyjne i elementy krajobrazu podczas gdy według naukowców powinno to być 10-14%;

  • w ramach nowej interwencji – ekoschematu dotyczącego ekstensywnego użytkowania trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt – wysokość dopłat jest na niepokojąco niskim poziomie, co może doprowadzić do braku zainteresowania rolników i porażki działania;

  • działania dotyczące ochrony mokradeł przesunięto na 2025 rok.  Na ten moment nie zaproponowano rolnikom żadnych zachęt do odtwarzania (w tym przede wszystkim ponownego nawadniania) zdegradowanych mokradeł i torfowisk.

Célia Nyssens z Europejskiego Biura Ochrony Środowiska zauważa, że:

Kraje członkowskie, w swoich krajowych planach strategicznych dla WPR, wykazują zatrważający brak ambicji w zakresie działań klimatycznych. Nie tylko nie wycofują się ze szkodliwych praktyk i nie zachęcają do przejścia w dużej skali na rolnictwo przyjazne dla klimatu, ale co gorsza, będą nadal aktywnie wspierać działania powodujące duże zanieczyszczenie, takie jak intensywna hodowla zwierząt czy osuszanie torfowisk. Kolejne pięć lat bezczynności klimatycznej w rolnictwie, a nawet pogłębiania kryzysu, zagraża naszym celom klimatycznym i, co najważniejsze, egzystencji samych rolników.”

Raport można przeczytać: tutaj  (raport anglojęzyczny) 

Więcej informacji: tutaj  (tekst polski).

Źródło: Informacja prasowa OTOP

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!