Czy sołtysi-inkasenci powinni być zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego?

soltzaja

Burmistrz Cegłowa, Marcin Uchman zwrócił się do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (ZGWRP) z prośbą o udzielenie opinii na temat rozumienia i stosowania przepisów dotyczących obowiązkowej składki zdrowotnej dla osób powołanych do pełnienia funkcji inkasentów podatków i opłat lokalnych.

Burmistrz spytał czy „…wyznaczeni drogą uchwały do poboru podatków i opłat sołtysi są w tym wypadku powołani skoro Uchwała wskazuje na wyznaczenie a nie powołanie tych osób? Czy sołtysi pełniący funkcje inkasentów podatków i opłat lokalnych powinni być zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego z dniem 01.01.2022 r.?”. Oprócz pisma przewodniego z prośbą o opinię, Burmistrz Cegłowa dołączył do korespondencji także Uchwałę nr XXXII/233/13 Rady Gminy Cegłów z dnia 14 marca 2013 r. wraz z załącznikiem do niej.

Ze względu na fakt, że ZGWRP nie jest upoważniony do interpretowania spraw podatkowych oraz obciążeń wynagrodzeń uzyskiwanych przez podatników, Związek zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości do Ministerstwa Finansów, kierując korespondencję do Artura Sobonia, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów.

Odpowiedź nadeszła z Ministerstwa Zdrowia, a podpisał ją Waldemar Kraska, Sekretarz Stanu.

W nadesłanym piśmie wskazano: „Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 35a ww. ustawy [ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm. – przyp. ZGWRP], obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie. Prawodawca zastosował w ww. przepisie wyrażenie >>akt powołania<<, które należy czytać w sposób literalny. Jeżeli zatem przepisy ustaw szczególnych dotyczących poszczególnych grup osób operują wyrażeniem >>powołuje<<, to jest to czynność konwencjonalna, która przynależy do zakresu przedmiotowego wyrażenia >>akt powołania<<.”

Mając na względzie art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 poz. 1452 i 1512), należy dojść do wniosku, że sołtys jest wyznaczony na inkasenta podatku, a zatem nie podlega on regulacji art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy o świadczeniach zdrowotnych”.

W załączeniu korespondencja od Burmistrza Cegłowa i odpowiedź Ministra Zdrowia.

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Cała Polska
21.05.2024
- 31.10.2024
cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Cała Polska
21.05.2024
- 31.10.2024
cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!