Bądźmy solidarni z Ukrainą! Wybrane zbiórki uruchomione przez organizacje

POUKR

Wiele organizacji pozarządowych nie pozostało obojętnych na los Ukraińców oraz organizacji tam działających i uruchomiło zbiórki, mające zapewnić wsparcie mieszkańców Ukrainy w tych trudnych dniach. Fundacja Pomagam.pl na stronie swojej zbiórki apeluje: „Każda złotówka to gest wsparcia i solidarności z zaatakowanymi przez Rosję”.

Oto wybrane zbiórki, które pomogą nam być solidarnymi z Ukrainą

🇺🇦   CENTRUM POMOCY MIĘDZYNARODOWEJ
Wpłat można dokonywać na stronie:
https://pcpm.org.pl/ukrainaotwiera się w nowej karcie

🇺🇦   POLSKI CZERWONY KRZYŻ
Wpłaty na pomoc Ukrainie można kierować na konto: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem „UKRAINA” oraz za pomocą wpłat PayU na stronie: https://pck.pl/wspieraj-nas/otwiera się w nowej karcie

🇺🇦   POLSKA AKCJA HUMANITARNA
Wpłat można dokonywać na stronie:
https://www.siepomaga.pl/pah-ukrainaotwiera się w nowej karcie

🇺🇦   FUNDUSZ OBYWATELSKI IM. HENRYKA WUJCA 
We współpracy z Wirtualną Polska uruchomił Fundusz wsparcia dla uchodźców z Ukrainy w Polsce.
Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca
Wsparcie uchodźców z Ukrainy w Polsce
Wpłat można dokonywać na stronie https://www.funduszobywatelski.pl/ukraina/otwiera się w nowej karcie

🇺🇦   FUNDACJA POMAGAM.PL
Zbiórka „Solidarni z Ukrainą” – wpłacać można tutaj:
https://pomagam.pl/solidarnizukrainaotwiera się w nowej karcie

🇺🇦   POLSKA MISJA MEDYCZNA
Wpłat można dokonywać na stronie:
https://pmm.org.pl/chce-pomoc#ukrainaotwiera się w nowej karcie

🇺🇦   CARITAS POLSKA
Można pomóc:

 • Dokonując wpłaty na stronie caritas.pl/ukraina/otwiera się w nowej karcie
 • Wpłacając dowolną kwotę na konto: 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem UKRAINA
 • Wysyłając SMS pod numer 72052 o treści UKRAINA (koszt 2,46 zł z VAT).

🇺🇦   UNICEF POLAND
Pomoc dla dzieci na Ukrainie – wpłacać można tutaj:
www.unicef.pl/ukrainaotwiera się w nowej karcie

🇺🇦   FUNDACJA POLSKA POMOC
Wpłacać można na konto: 22 1600 1462 1885 1446 5000 0001 z dopiskiem: Pomoc Ukrainie
https://www.facebook.com/fundacja.polska.pomoc/posts/4805355322874385otwiera się w nowej karcie

🇺🇦   KLUB UKRAIŃSKI W KRAKOWIE – FUNDACJA ZUSTRICZ
Wpłacać można na konto Fundacji Zustricz: 44 1750 0012 0000 0000 3829 1904
https://www.facebook.com/zustricz/posts/3191017424463952otwiera się w nowej karcie

🇺🇦   FUNDACJA SIEPOMAGA
Pomoc ofiarom wojny na Ukrainie – wpłacać można tutaj:
https://www.siepomaga.pl/ukrainaotwiera się w nowej karcie

🇺🇦   FUNDACJA BENEFICJUM
Z Całego Serca dla Ukrainy – wpłacać można tutaj:
https://beneficjum.com/projects-post/z_calego_serca_dla_ukrainyotwiera się w nowej karcie

🇺🇦   FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 
Apel o solidarność i wsparcie dla dzieci
Darowiznę można przekazać on-line: mikolaj.org.pl/Ukrainaotwiera się w nowej karcie lub
na konto: Fundacja Świętego Mikołaja numer: 37 2130 0004 2001 0299 9993 0002 z dopiskiem: darowizna na pomoc dzieciom na Ukrainie

🇺🇦   STOWARZYSZENIE „SOS WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE”
SOS dla dzieci Ukrainy – wpłat można dokonywać na stronie:
https://www.siepomaga.pl/sos-dla-dzieci-ukrainyotwiera się w nowej karcie

🇺🇦   FUNDACJA DOBRA FABRYKA
Na pomoc Ukrainie! Wpłat można dokonywać na stronie:
https://www.dobrafabryka.pl/chce-pomoc/akcja/na-pomoc-ukrainieotwiera się w nowej karcie

🇺🇦   FUNDACJA DOBRYCH INICJATYW
Wsparcie dla Ukrainy i uchodźców. #FDIAid
Wpłacać można tutaj:
https://www.fdi.org.pl/pomoc-dla-ukrainy/otwiera się w nowej karcie

🇺🇦   SPECJALISTYCZNA JEDNOSTKA RATOWNICTWA WETERYNARYJNEGO – #SJRWnapomocUkrainie
Wpłat można dokonywać na stronie: https://platnosci.ngo.pl/c/4580/Pomoz-nam-niesc-pomoc-osobom-i-zwierzetom–ktore-ucierpialy-w-konflikcieotwiera się w nowej karcie
oraz bezpośrednio na konto fundacji 96 1140 2004 0000 3302 8208 8553 z dopiskiem „UKRAINA”

🇺🇦   FUNDACJA ADRA POLSKA
Zbiórkę na rzecz pomocy humanitarnej na Ukrainie można wesprzeć:

🇺🇦   FUNDACJA AVALONotwiera się w nowej karcie
Zbiórka na Centrum Pomocy Uchodźcom z Niepełnosprawnościami
Do zbiórki można dorzucić się tu:
https://helpuj.pl/zbiorki/zbiorka-na-centrum-pomocy-uchodzcom-z-niepelnosprawnosciamiotwiera się w nowej karcie

🇺🇦   FUNDACJA DOM POMOCY KRYZYSOWEJotwiera się w nowej karcie
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy! Numer konta dla zbiórki! 51160014171866549640000001

🇺🇦  FUNDACJA AWANS w KIELCACHotwiera się w nowej karcie
Pomoc dla młodzieży z Ukrainy
Wpłaty na konto: 52 1240 4416 1111 0010 9746 1455
Odbiorca: Fundacja Awans, ul. Wierzbowa 1, Bilcza, 26-026 Morawica
Z dopiskiem: Pomoc dla młodzieży z Ukrainy

🇺🇦  FUNDACJA TURBO POMOC
prowadzi zbiórkę dla dzieci i rodzin poszkodowanych na Ukrainie
https://www.turbopomoc.pl/podopieczni/p/dla-dzieci-i-rodzin-poszkodowanych-na-ukrainie/otwiera się w nowej karcie

🇺🇦  STOWARZYSZENIE SURSUM CORDA
Uruchomiło dwie zbiórki na rzecz Ukrainy, na start każdej z niech przekazując z własnych środków po 10 tys. zł.
Zbiórka nr 2: Na zakup bonów towarowych dla Uchodźców z Ukrainyotwiera się w nowej karcie
Informacja na Facebooku:  https://www.facebook.com/159205967423152/posts/5543950808948614/?d=notwiera się w nowej karcie

🇺🇦  ZWIĄZEK CENTRALNY DZIEŁA KOLPINGA W POLSCE
Rozpoczął przyjmowanie uchodźców w swoim ośrodku w Luborzycy k. Krakowa i zbiera datki na pomoc dla nich.
https://kolping.pl/solidarni-z-ukraina-zbiorkaotwiera się w nowej karcie
https://www.facebook.com/kolping.polskaotwiera się w nowej karcie

🇺🇦  FUNDACJA PKO BANKU POLSKIEGO
Uruchomiła specjalne konto do wpłat na rzecz pomocy dla Ukrainy. Ty też możesz pomóc, wpłacając dowolną, najmniejszą nawet kwotę.
Dane do przelewu:
Fundacja PKO Banku Polskiego
Tytuł: Wpłata na pomoc dla Ukrainy
Nr konta: 47 1020 1068 0000 1002 0172 3014

🇺🇦  FUNDACJA OPEN CULTURE
PEN Ukraina w kooperacji z PEN Białoruś oraz Fundacją Open Culture otwiera powszechną zbiórkę funduszy na rzecz ukraińskich twórców kultury. Jest to zbiórka funduszy na wsparcie ukraińskich pisarzy, dziennikarzy, naukowców, tłumaczy, artystów, którym grożą niebezpieczeństwa wojny prowadzonej przez Rosję z Ukrainą.
https://openculture.org.pl/wsparcie-ukrainskich-dzialaczy-kultury/otwiera się w nowej karcie.

🇺🇦 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (BGK)
w imieniu Narodowego Banku Ukrainy (NBU) otworzył specjalne konto, na które od dziś można wpłacać pieniądze na pomoc Ukrainie.
Środki trafią bezpośrednio do Narodowego Banku Ukrainy.
Środki należy wpłacać na numer rachunku: 91 1130 0007 0080 2394 3520 0002
Odbiorca: Narodowy Bank Ukrainy.
Tytuł przelewu: Wsparcie dla Ukrainy.
Rachunek służy do gromadzenia środków pieniężnych w PLN i dokonywania rozliczeń bezgotówkowych.

🇺🇦 FUNDACJA ARI ARI
Zbiórka pieniędzy na pilną pomoc dla osób z niepełnosprawnościami w Ukrainie: Droga do samodzielności.
https://pomagam.pl/drogadosamodzielnosciotwiera się w nowej karcie

🇺🇦 STOWARZYSZENIE „POROZUMIENIE WSCHÓD – ZACHÓD”otwiera się w nowej karcie
Pomoc uchodźcom z Ukrainy
Numer konta: 95 1750 0012 0000 0000 3889 1707 (BNP Paribas Bank Polska S.A.)
W tytule wpłaty prosimy wpisać: DAROWIZNA – POMOC UCHODŹCOM Z UKRAINY
Nazwa i adres posiadacza konta: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Porozumienie Wschód – Zachód”, Gać 53, 55-200 Oława
Dla wpłat z zagranicy: IBAN PL95 1750 0012 0000 0000 3889 1707, SWIFT: PPABPLPKXXX

🇺🇦 STOWARZYSZENIE MANKO – GŁOS SENIORA
Zbiórka pieniężna na rzecz pomocy uchodźcom, którzy aktualnie przebywają w Polsce
Darowizny można wpłacać przelewem na numer konta:
36 2490 0005 0000 4600 3373 9579
W tytule przelewu prosimy o wpisanie ,,Solidarni z Ukrainą”.

W siedzibie Stowarzyszenia MANKO – Głos Seniora (Os. Urocze 12, 31-953 Kraków) trwa zbiórka darów dla samotnych matek i dzieci z Ukrainy.

🇺🇦   FUNDACJA GOPR
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe włączyło się do zbiórki pieniędzy na pomoc Ukrainie, a w szczególności na wsparcie rodzin górskich ratowników ukraińskich.
Prowadzi zbiórkę pieniędzy  na rachunek bankowy Fundacji GOPR: 50 1750 0012 0000 0000 3337 6127 (tytuł wpłaty: UKRAINA).

🇺🇦   FUNDACJA UKRAINA
Zebrane środki będą przeznaczone na wsparcie Ukrainy oraz potrzeby uchodźców z Ukrainy.
https://www.facebook.com/fundacja.ukrainaotwiera się w nowej karcie

🇺🇦   FUNDACJA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ
Zbiórka na pomoc dla poszkodowanych w wojnie w Ukrainie. Dysponentem merytorycznym środków jest Stowarzyszenie Wałbrzych-Ukraina. Konto, jego obsługę oraz zbiórkę publiczną do puszek organizuje Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej z Wałbrzycha.
Zbiórka – Pomoc Humanitarna dla Ukrainy | Facebookotwiera się w nowej karcie

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej z Wałbrzycha.
Bank Credit Agricole konto numer
93 1940 1076 3050 1784 0009 0000
Dopisek – pomoc humanitarna dla Ukrainy

🇺🇦   FUNDACJA DLA ZWIERZĄT I ŚRODOWISKA „LEPSZY ŚWIAT”
Dla Zwierząt i Ludzi – na pomoc Ukrainie!
https://www.ratujemyzwierzaki.pl/ukrainadlazwierzatiludziotwiera się w nowej karcie lub
bezpośrednio na konto Fundacji, tytułem „Ukraina” ING Bank Śląski, 33 1050 1403 1000 0090 3005 3319.

Rzeczy można przynosić:
do naszego biura w Zamku, ul. Zamkowa 3 abc,
do Bistro Stacja SCI, ul. Hajduka 10,
lub do naszego magazynu na ul. Frysztackiej 48 (prosimy wcześniej o kontakt).

🇺🇦   STOWARZYSZENIA TWOJE MIEJSCEotwiera się w nowej karcie
Pomóż dzieciom z Ukrainy w Polsce
Prowadzone są zbiórki na dwóch portalach:
https://allegro.pl/…/pomoc-dzieciom-uchodzcom-z-ukrainyotwiera się w nowej karcie
i https://zbieram.pl/dziecizukrainyotwiera się w nowej karcie

🇺🇦   BANK ŻYWNOŚCI SOS W WARSZAWIE
Prowadzona jest zbiórka w magazynie Banku – żywność z długim terminem przydatności do spożycia można przekazywać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 do 16:00.

🇺🇦   FUNDACJA AVE otwiera się w nowej karcie
Wsparcie dla ukraińskiej Sosnówki i Fundacji Eco-Miłosierdzie, przyjmującej uchodźców i wysyłającej pomoc do Kijowa.

Wpłaty złotówkowe prosimy kierować na konto Fundacji AVE, Santander Bank, nr 30 1090 1841 0000 0001 1538 0835 z dopiskiem „darowizna – Ukraina”.

Wpłaty w EURO prosimy kierować na konto Fundacji AVE, Santander Bank, nr 63 1090 1841 0000 0001 4985 5302, z dopiskiem „darowizna – Ukraina”, BIC WBKPPLPP

🇺🇦   FUNDACJA KSIĘDZA ORIONE CZYŃMY DOBRO
Organizuje zbiórkę dla uchodźców, którzy przebywają w domu Księży Orionistów w Kaliszu, ul. Kościuszki 24
Czyńmy Dobro dla Uchodźców z Ukrainy

Dobrowolne wpłaty można przekazywać na rachunek:
09 1240 1053 1111 0010 1452 8931
tytułem: Pomoc Ukraina – Kalisz

https://www.facebook.com/czynmy.dobro/posts/5193074810711033otwiera się w nowej karcie
www.czynmydobro.plotwiera się w nowej karcie

🇺🇦   FUNDACJA FORMIKA DZIECIOMotwiera się w nowej karcie
Zbiórka pieniężna jako odpowiedź na potrzeby przybywających z Ukrainy rodzin, dzieci i ich mam oraz placówek opiekujących się dziećmi
Wpłat można dokonywać na stronie: www.formikadzieciom.org.pl/wsparcie-dla-ukrainyotwiera się w nowej karcie

🇺🇦   FUNDACJA IM. DR PIOTRA JANASZKA PODAJ DALEJ
SOS Ukraine – assistance for the disabled
https://www.globalgiving.org/projects/sos-ukraine-assistance-for-the-disabled/otwiera się w nowej karcie

🇺🇦   REDAKCJA „WYSOKICH OBCASÓW” ORAZ FUNDACJA WYSOKICH OBCASÓW
Całość środków zostanie przekazana organizacjom charytatywnym pomagającym ofiarom wojny w Ukrainie
Gdzie wpłacać datki można znaleźć na:

🇺🇦   CARITAS ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ
Zbiórka pieniężna na zakup produktów dla uchodźców
Darowizny można przekazywać na rachunki Caritas:
PLN: 48 1240 1545 1111 0000 1165 5077
EURO: 05 1240 1545 1978 0000 1165 5181
USD: 13 1240 1545 1787 0000 1165 5178
SWIFT: PKOPPLPW
z dopiskiem UKRAINAIBAN Bank Pekao S.A.:
PL + numer rachunku na który chcesz wysłać przelew

🇺🇦   HAPPY KIDS: https://happykids.donateo.pl/otwiera się w nowej karcie
Działaj na rzecz bezpieczeństwa ukraińskich dzieci z Fundacją Happy Kids! Dzięki wpłatom najmłodsi poszkodowani działaniami zbrojnymi w Ukrainie mogą otrzymać opiekę w: Rodzinnych Domach Dziecka Fundacji Happy Kids, rodzinach zastępczych, domach dziecka na terenie Łodzi oraz innych samorządów z całej Polski.

🇺🇦   WOLNE MIEJSCE: https://wolnemiejsce.donateo.pl/otwiera się w nowej karcie
Przekaż datek na konto Fundacji Wolne Miejsce, która zapewnia ciepły posiłek ukraińskim uchodźcom. Skorzystaj z terminala i udziel bezpośredniego wsparcia finansowego na pokrycie kosztów: transportu (kupno paliwa), zakupu produktów żywnościowych do przygotowywania posiłków.

Dzięki wpłatom rodziny wraz z dziećmi stacjonujące przez wiele dni przy granicy polsko-ukraińskiej lub przemieszczające się przez tamtejsze przejścia będą mogły nabrać sił w trakcie relokacji.

🇺🇦   POTRAFIĘ POMÓC: https://potrafiepomoc.donateo.pl/otwiera się w nowej karcie
To wsparcie dla całych rodzin ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami, które w związku z ostatnimi wydarzeniami w Ukrainie potrzebują naszego wsparcia!

Dzięki pomocy: prowadzimy bezpieczne relokacje całych rodzin na terenie Ukrainy, zaopatrujemy placówki medyczne na terenie Ukrainy zgodnie z ich zapotrzebowaniem, zapewniamy pomoc medyczną w ramach Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego Chorób Rzadkich im. Bartłomieja Skrzyńskiego we Wrocławiu (13 lekarzy specjalistów), zapewniamy wsparcie terapeutyczne w ramach naszego Centrum (60 specjalistów terapeutów), dostarczamy asortyment medyczny i opatrunkowy.

🇺🇦   POCIECHA: https://fundacjapociecha.donateo.pl/otwiera się w nowej karcie
Dzieci uciekające z Ukrainy wraz z mamami, mogą znaleźć bezpieczne schronienie w ośrodkach wspieranych przez Fundację Pociecha.

Dzięki darowiznom zapewnimy im w naszych czterech ośrodkach najpilniejszą pomoc: wsparcie psychologa, kontynuację edukacji, pomoc animatora dla dzieci.

🇺🇦   VIVA! AKCJA DLA ZWIERZĄT: https://viva.donateo.pl/otwiera się w nowej karcie
Skorzystaj z terminala Donateo i przekaż datek, by pomóc zwierzętom, które Fundacja Viva ratuje z Ukrainy oraz tym, które trafiają do Polski wraz ze swoimi opiekunami. Zebrane środki wesprą także zbiórkę na rzecz zakupu karmy i leków dla ukraińskich schronisk, przytulisk i organizacji działających na miejscu.

Dzięki wsparciu Fundacja Viva! sfinansuje: bezpieczne schronienie dla uratowanych zwierząt, transportery i klatki do przewozu zwierząt, leczenie, karmę, obroże, smycze, szelki, leki (w tym preparaty przeciwko pchłom, kleszczom), czipy, miski, posłania, budy, żwirek i kuwety dla kotów.

🇺🇦   FUNDACJA SERCE DZIECKA: https://www.sercedziecka.org.pl/akcje/dla-ukrainy/f8271-297bf/otwiera się w nowej karcie
Na pomoc rodzinom z Ukrainy

Razem na rzecz potrzebujących w Ukrainie! Fundacja Serce Dziecka uruchomiła zbiórkę pieniędzy na zakup leków i środków medycznych na aktualne potrzeby. Działamy wspólnie z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi z partnerskiej organizacji Серце Дитини (Serce Dziecka). Wierzymy, że każda pomoc ma znaczenie. Dziękujemy Ci za wsparcie!

🇺🇦    FUNDACJA DAREM DALEJotwiera się w nowej karcie
Działamy od samego początku wojny, z determinacją i ogromnym zaangażowaniem. Do tej pory udało nam się zorganizować i dostarczyć do Ukrainy sprzęt medyczny, leki, żywność, odzież taktyczną o wartości 4 milionów złotych.

Dzięki współpracy z kanadyjską fundacją UHel Ukraineotwiera się w nowej karcie, lekarzami skupionymi przy niemieckim szpitalu  Malteser Krankenhaus St. Franziskus-Hospitalotwiera się w nowej karcie oraz  z Urzędem Miasta Tarnopola, nasza pomoc dociera do tych najbardziej potrzebujących miejsc: do Szpitali, Domów Dziecka, na front.

Aktualnie trwa nasza zbiórka na „ŻYWNOŚĆ DLA TARNOPOLA”, https://bit.ly/zbiorka-zywnosciotwiera się w nowej karcie
Razem ze społecznością polską z Alzacji, ruszyliśmy ze zbiórką na „KARETKĘ RATUNKOWĄ DLA TARNOPOLA”, https://bit.ly/karetka-dla-ukrainyotwiera się w nowej karcie

🇺🇦   FUNDACJA INSTYTUT ROZWOJU REGIONALNEGO

Organizujemy kolejną zbiórkę, ale tym razem dla zwierzaków, poszkodowanych w wyniku wojny w Ukrainie.
dla Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, organizującego pomoc zwierzętom z/w Ukrainy, robimy zbiórkę:

 • mokrej i suchej karmy dla kotów i psów w małych saszetkach i opakowaniach,
 • żwirku dla kotów,
 • podkładów.

Zebrane dary przewieziemy do krakowskiego schroniska dla zwierząt przy ul. Rybnej, gdzie trwa zbiórka.

Dary zbieramy w biurze FIRR od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-17:00.
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
ul. Świętokrzyska 14, Kraków
Klatka „C”, wejście od ZUS
I piętro, domofon numer 6

Więcej informacji o zbiórce:
Agnieszka Bryndza-Stabro
tel. 663 603 408
agnieszka.bryndza-stabro@firr.org.pl

🇺🇦   ZBIÓRKA DLA NARODOWEGO ZWIĄZKU DZIENNIKARZY UKRAINY

Cel zbiórki:

 • wsparcie ukraińskich niezależnych dziennikarzy w przekazywaniu informacji z frontu.
 • zakup potrzebnego sprzętu do pracy dziennikarskiej oraz medykamentów
 • wsparcie rozwoju portali i relacji – lokalne
 • bezpieczeństwo fizyczne (kamizelka kuloodporna, hełm, apteczka)
 • wsparcie niezależnych mediów lokalnych (stypendia finansowe, pomoc sprzętowa, komunikacja);
 • proces ewakuacji dziennikarzy lokalnych z hotspotów (transport, zakwaterowanie, komunikacja);
 • proces relokacji na Ukrainę i za granicę (zakwaterowanie, zatrudnienie, sprzęt, wynajem biura (w razie potrzeby),
 • opieka medyczna dla lokalnych dziennikarzy i członków rodziny.

Link do zbiórki: https://zrzutka.pl/42an5potwiera się w nowej karcie

 

Źródło: https://www.ngo.pl

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Wybrane powiaty i miasta
13.05.2024
- 31.07.2024
cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Wybrane powiaty i miasta
13.05.2024
- 31.07.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!