Chrońmy dziedzictwo obszarów wiejskich, bezpieczeństwo żywnościowe i dostawy żywności w UE – poprzyj inicjatywę obywateli UE

INIC

Obszary wiejskie w Europie wyludniają się i tracą swoje dziedzictwo, przemysł i wartości, co zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu i dostawom żywności w całej UE.

Aby zachować dla przyszłych pokoleń to, co sprawia, że regiony te są wyjątkowe, i zapewnić przetrwanie społeczności rolniczych w Unii, UE musi w większym stopniu zaangażować się w promowanie dziedzictwa regionalnego, zrównoważonego wzrostu gospodarczego na obszarach wiejskich i podnoszenia poziomu życia.

Sygnatariusze tej europejskiej inicjatywy obywatelskiej wzywają UE do zaktualizowania zobowiązań w odniesieniu do obszarów wiejskich z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia większego bezpieczeństwa żywnościowego, dostaw materiałów rolnych i ochrony wiejskiego stylu życia – mieszkańców wsi, ich wartości i źródeł utrzymania.

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!