Premiera trzeciej edycji raportu „Ziemianie Atakują”

1e78ef8553b941002ca8f998feb48475zaja2

Kantar Polska i Lata Dwudzieste, we współpracy z European Climate Foundation i United Nations Global Compact Network Poland, opublikowali kolejną edycję raportu „Ziemianie Atakują”. Premiera ma miejsce w trakcie trwania szczytu klimatycznego COP27 w egipskim Szarm el-Szejk, podczas którego sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres powiedział, że „jesteśmy na drodze do klimatycznego piekła i trzymamy nogę na gazie”.

„Ziemianie Atakują” to projekt mający pomóc liderom w skutecznej walce z katastrofą klimatyczną oraz jej skutkami. Raport oparty jest o badanie społeczne wykonane przez Kantar Polska na próbie 1000 dorosłych Polaków oraz analizy ekspertów z obszaru energetyki, zmian klimatu i zrównoważonego rozwoju. Kierowany jest do decydentów politycznych na szczeblu centralnym, działających w Polsce firm, samorządów oraz wszystkich chcących zrozumieć przyczyny i konsekwencje zmiany klimatu, oraz podjąć działania zmierzające do ograniczenia negatywnego wpływu działań człowieka na środowisko. Projekt nie jest przedsięwzięciem komercyjnym i pełen raport jest dostępny bezpłatnie na stronie www.ziemianieatakuja.pl.

Kluczowe wnioski z raportu „Ziemianie Atakują 2022”:

  1. Po pięciu falach pandemii, po wybuchu wojny w Ukrainie, w warunkach narastającej inflacji i kryzysu energetycznego Polki i Polacy wskazują zmianę klimatu oraz zanieczyszczenie środowiska jako dwa z trzech największych zagrożeń stojące przed światem (konflikty zbrojne i wojny wskazało 68% badanych, zanieczyszczenie środowiska – 50%, zmianę klimatu – 50%).
  2. Wbrew obiegowej opinii młodzi ludzie są mniej chętni do aktywnego działania w obronie przed skutkami zmiany klimatu. 23% osób w wieku 18-24 lat twierdzi, że „to inni są odpowiedzialni za katastrofę ekologiczną, nie zamierzam nic z tym robić” (wobec 13% wskazań dla ogółu społeczeństwa).
  3. Poprzednie dwie edycje projektu „Ziemianie Atakują” udowodniły, że zmiany zachowania, zgody na nowe regulacje i wyrzeczeń w konsumpcji można oczekiwać od osób o wyższym poziomie wiedzy w zakresie środowiska naturalnego. Niestety, od trzech lat Polki i Polacy niezmiennie zdają test środowiskowy na dwójkę z plusem (przeliczając na skalę szkolną).
  4. Wobec niskiego poziomu wiedzy o środowisku, autorzy raportu wskazują na realną groźbę manipulacji oraz tzw. „greenwashingu” ze strony podmiotów tak politycznych, jak i biznesowych.
  5. Osobiste wyrzeczenia, jakie badani są w stanie podjąć w walce ze zmianą klimatu to „mniej kupować i wyrzucać” (48% wskazań), ograniczenie zużycia wody (40%) i rezygnacja z jednorazowych plastikowych przedmiotów (39%). Na uwagę zasługuje także wzrost deklaracji znaczącego ograniczenia jedzenia mięsa (21% vs. 15% w 2020 r.).
  6. Polki i Polacy wzywają do walki ze zmianą klimatu przede wszystkim władze centralne (53%), firmy energetyczne (46%) oraz korporacje i biznes (36%). Co ciekawe, na przestrzeni ostatnich trzech lat poziom oczekiwań działań od władz centralnych spadł o 8 pkt proc., zaś w przypadku korporacji i biznesu – wzrósł o 7 pkt proc.

Projekt „Ziemianie Atakują” już w poprzednich edycjach stał się podstawą do rozpoczęcia działań transformacyjnych na poziomie państwa, samorządów i firm. Od 2019 r. raport doczekał się niemal 4,5 tys. pobrań, a jego wyniki były tematem jedynej debaty kandydatów na prezydenta RP w 2020 r. W tym roku opracowanie jest wzbogacone o 17 tekstów eksperckich, w których praktycy z obszaru zmiany klimatu, środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju pozwalają lepiej zrozumieć wyniki badania i dają wskazówki do odpowiedzialnych działań dla decydentów

To ważna wiadomość, że pomimo doświadczeń pandemii, kryzysu ekonomicznego i wybuchu wojny, waga wyzwań klimatycznych ani drgnęła” – mówi Mateusz Galica, lider projektu „Ziemianie Atakują” oraz partner zarządzający w agencji zielonych transformacji „Lata Dwudzieste”.

Ziemianie Atakują to projekt, który konsekwentnie wspieramy merytorycznie od początku jego istnienia. To niezbędny do dobrych decyzji barometr nastrojów społecznych w obszarze zmian klimatu i wpływu działań człowieka na środowisko naturalne” – dodaje Kamil Wyszkowski, krajowy przedstawiciel i dyrektor wykonawczy United Nations Global Compact Network Poland.

W przygotowaniu raportu pomógł Instytut Monitorowania Mediów oraz fundacja Brandy LAB. Raport od 17 listopada 2022 r. jest dostępny do pobrania na stronie www.ziemianieatakuja.pl.

Lata Dwudzieste

Lata Dwudzieste to agencja doradcza specjalizująca się we wsparciu firm i instytucji w zrównoważonych i zgodnych z potrzebami środowiska transformacjach. Wspieramy firmy, instytucje i miasta w zielonych zmianach, pomagamy wdrażać podejście ESG. Zależy nam na realnych efektach podjętych działań. Od ponad dwóch lat kumulujemy pasję oraz wiedzę ze współpracy z klientami komercyjnymi oraz samorządami i instytucjami działającymi w obszarze ekologii i energetyki, by wspierać zrównoważone taktyki i strategie.

Źródło: Informacja prasowa

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!