Terytorialne efekty polityk UE w Polsce/ prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak. Seminarium IRWiR PAN

IRWIR

Seminarium było poświęcone prezentacji wyników badań prowadzonych przez zespół EUROREG UW w ramach grantu NCN „Terytorialne efekty polityk Unii Europejskiej w Polsce w ujęciu międzynarodowym”.

Badania były prowadzone w kilku skalach przestrzennych – porównań europejskich, analiz – w tym modelowania – regionalnego, statystycznych analiz w skali powiatowej oraz ankiet gminnych wzbogaconych o 6 studiów przypadków. Wnioski dotyczą zarówno procesów różnicowania terytorialnego, jak i relacji efektów popytowych i podażowych oraz skutków rozwojowych, i „ogólnocywilizacyjnych”, powodowanych wykorzystaniem środków UE w Polsce.

Źródło: Informacja prasowa

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!