Moje sołectwo

WW - obrazek wyróżniający(14)

Drogi sołtysie, droga sołtysko. Nie dostajesz wynagrodzenia za swoją pracę, nieraz pewnie traktują Cię jak telefon alarmowy, kiedy braknie prądu lub wody, użerasz się o źle wyrzucone śmieci; ręce Ci opadają  z powodu apatii mieszkańców i znieczulicy urzędników… Liczysz czas do końca kadencji?

Funkcja sołtysa wsi jest instytucją o długiej tradycji.  Z jednej strony jest to stanowisko wybieralne o charakterze samorządowo-administracyjnym, z drugiej zaś silnie kojarzone z aktywnością społeczną. Oprócz urzędowych obowiązków (inkasa podatków lokalnych, roznoszenia nakazów podatkowych, przekazywania mieszkańcom informacji o decyzjach i działania władz lokalnych, zwoływania zebrań wiejskich itp.) rolą sołtysa jest dbanie o poprawę warunków życia mieszkańców, a także umacnianie tożsamości i kultywowanie tradycji społeczności lokalnych.

Dziś pod adresem sołtysa kierowanych jest wiele oczekiwań: ma być animatorem lokalnych społeczności; osobą oddaną całym sercem swojej wsi, cieszącą się zaufaniem; lokalnym arbitrem, liderem, który organizuje wydarzenia i skupia wokół nich mieszkańców. Musi umieć rozpoznawać potrzeby i reagować na nie. Sołtys z racji pełnionej funkcji publicznej powinien być dostępny dla wszystkich ludzi. Powinien umieć słuchać i porozumieć się ze wszystkimi, łączyć i integrować. Powinien potrafić motywować mieszkańców do wspólnych działań – tak jak głosi popularne hasło „tyle sołtys może, ile wieś pomoże”. To dużo zadań (i oczekiwań), jak na jedną osobę.

Jeśli jesteś sołtyską lub sołtysem i zależy Ci, żeby lepiej sprawować Twoją funkcję, a w Twojej wsi lepiej się żyło, przejrzyj publikowane przez nas materiały. Jeśli nie jesteś sołtysem, przekaż je dalej, choćby członkom rady sołeckiej.

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Wybrane powiaty i miasta
13.05.2024
- 31.07.2024
cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Wybrane powiaty i miasta
13.05.2024
- 31.07.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!