Ostatni dzień konsultacji celów w zakresie ograniczenia marnowania żywności

marek-studzinski-aoU2CWG_Vhc-unsplash(1)

Dziś o północy mija termin konsultacji celów w zakresie ograniczenia marnowania żywności.

Grupa docelowa

Istnieje wiele podmiotów, które prawdopodobnie będą zainteresowane przeglądem ramowej dyrektywy wodnej lub których przegląd ten będzie dotyczył. Należą do nich: – osoby fizyczne (obywatele UE lub osoby przebywające w UE), organizacje (szkoły, biura itp.) oraz przedsiębiorstwa wytwarzające odpady, które powinny segregować odpady, aby umożliwić ich skuteczną selektywną zbiórkę, – przedsiębiorstwa i organizacje zajmujące się gospodarowaniem odpadami, – producenci wytwarzający towary, które ostatecznie stają się odpadami, – dostawcy surowców, – importerzy i dystrybutorzy produktów, – podmioty zajmujące się ponownym wykorzystaniem odpadów (przedsiębiorstwa lub organizacje charytatywne), – inne przedsiębiorstwa, – instytucje, – organy publiczne, – konsumenci, – istotne są również stowarzyszenia sektorowe na poziomie unijnym, krajowym, regionalnym lub lokalnym każdej z wyżej wymienionych grup, – organizacje pozarządowe, w tym organizacje konsumenckie, ekologiczne, banki żywności i inne organizacje charytatywne, – środowiska akademickie i naukowe.

 

Cel konsultacji

W ramach przygotowań do przeglądu dyrektywy ramowej w sprawie odpadów Komisja Europejska przeprowadza ocenę skutków. Celem przeglądu jest ograniczenie wytwarzania odpadów, zwiększenie ich ponownego wykorzystania, a także zwiększenie stopnia opłacalnego przygotowania do ponownego użycia oraz wysokiej jakości recyklingu, m.in. w odniesieniu do olejów odpadowych i tekstyliów. W ramach przeglądu zbadane zostaną możliwości uproszczenia przepisów, tak aby prawodawstwo było bardziej zrozumiałe i zmniejszone zostały obciążenia dla obywateli i przedsiębiorstw. W ramach tej oceny skutków Komisja przeanalizuje również warianty strategiczne związane z ustaleniem na poziomie UE celów w zakresie ograniczenia marnotrawienia żywności. W unijnej strategii „Od pola do stołu” wzywa się do ustanowienia takich celów. W związku z tym Komisja przeprowadza konsultacje publiczne, aby zebrać dodatkowe dowody na temat dotychczasowych wyników; zapoznać się z opiniami i poglądami na temat problemu, wykonalności i możliwych skutków (gospodarczych, społecznych i środowiskowych) działań alternatywnych (w tym jakie są możliwe działania); zebrać przykłady najlepszych praktyk i opinie na temat pomocniczości możliwych działań.

 

Jak wziąć udział w konsultacjach?

Aby wziąć udział w tych konsultacjach publicznych, należy wypełnić kwestionariusz online. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie są Państwo w stanie skorzystać z kwestionariusza, prosimy o kontakt na podany poniżej adres e-mail.

Kwestionariusze są dostępne w kilku lub we wszystkich językach urzędowych UE. Odpowiedzi można udzielać w dowolnym języku urzędowym UE.

W trosce o zapewnienie przejrzystości organizacje i przedsiębiorstwa biorące udział w konsultacjach publicznych proszone są o zarejestrowanie się w unijnym rejestrze służącym przejrzystości.

Jeśli chcesz wziąć udział w debacie, musisz się zarejestrować lub zalogować, korzystając z własnego konta w serwisie społecznościowym.

WYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZ

Więcej informacji na ten temat

Photo by Marek Studzinski on Unsplash

Źródło: Komisja Europejska

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024
Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!