Ruszyła pierwsza w Polsce społecznościowa renowacja zabytku – zbiórka na zrzutka.pl/Rokietnica

in

Trwa zbiórka społecznościowa na realizację koncepcji przekształcenia zabytkowego zespołu dworskiego w miejsce promujące edukację, zrównoważony rozwój i innowację ponad podziałami. Projekt Innovation Manor Rokietnica został opracowany przez młodą, polską architektkę, Natalię Gnoińską i znalazł się w finale konkursu Komisji Europejskiej na Nowy Europejski Bauhaus, wybrany spośród 1100 zgłoszeń, które wpłynęły z 26 krajów. Projekt ulokowany jest w gminie Rokietnica, w woj. podkarpackim.

Projekt jest realizowany przez Fundację 8Marca w Rokietnicy, której celem jest przywracanie życia zapomnianym obiektom i przystosowywanie ich do realiów i możliwości 21. wieku. Oznacza to, że cały obiekt będzie dostępny dla odwiedzających i cały obiekt będzie edukował na temat zrównoważonego rozwoju, bioróżnorodności i odnawialnych źródeł energii. Będzie także zachęcał do dzielenia się wiedzą i zdobywania nowej wiedzy dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznych. Projekt zakłada, że obiekt będzie działał na zasadach gospodarki w obiegu zamkniętym i dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań będzie dążył do neutralności klimatycznej. Wszystko utrzymane będzie w duchu Nowego Europejskiego Bauhausu – beautiful, sustainable, together.

W ramach projektu park i budynki, zostaną sukcesywnie wyremontowane, w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków i przy współpracy partnerów technologicznych oraz lokalnych uczelni. Całość zespołu dworskiego zyska nowe funkcje. W spichlerzu powstanie elastyczna i wielofunkcyjna przestrzeń konferencyjna, miejsca do pracy zdalnej i miejsca noclegowe. W pałacu znajdzie miejsce przestrzeń wystawowa, czytelnia oraz medioteka. Park doskonale nadaje się także do organizacji wydarzeń w plenerze czy glampingu.

Celem i motywacją autorki projektu jest tchnąć nowe życie w starą posiadłość, ważną dla lokalnej społeczności oraz zrobić to tak, aby nowe przeznaczenie obiektu sprzyjało rozwojowi kapitału społecznego i nie wywierało negatywnego wpływu na środowisko.

  • W dobie cyfryzacji i pracy zdalnej częściej poszukujemy miejsc łączących zalety przyrody, piękna, łączących tradycyjne, historyczne wnętrza z dobrodziejstwami technologii, wygody, nowoczesności. Szukamy także, coraz częściej, miejsc prowadzonych w sposób odpowiedzialny – mówi Natalia Gnoińska. – Analizując te trendy zrodził się koncept Innovation Manor, kreatywnej pracy w przestrzeni zrewitalizowanej zgodnie z zasadami Nowego Europejskiego Bauhausu, czyli pięknej, zrównoważonej i sprzyjającej budowaniu kapitału społecznego.

Koncept Innovation Manor to także propozycja wykorzystania zabytku położonego na obszarze wiejskim do budowania nowych relacji pomiędzy wsią a miastem, pomiędzy regionem a resztą kraju, pomiędzy światem biznesu i nauki. To także interesująca przestrzeń dla cyfrowych nomadów, którzy zechcą skorzystać z nowoczesnego miejsca pracy w pięknej lokalizacji.

U podstaw koncepcji leży idea budowania szerokiej społeczności wokół projektu, stąd także pomysł na jego społecznościowe finansowanie (ang. crowdfunding). Wszyscy, w Polsce i za granicą, mogą uczestniczyć w społecznej zbiórce pod adresem zrzutka.pl/rokietnica.

  • Wierzymy w siłę społeczności. Crowdfunding polega na tym, że bardzo szerokie grono osób wpłaca małe kwoty. – mówi Natalia Gnoińska.

W ramach społecznej zbiórki na platformie zrzutka.pl Fundacja oferuje także “cegiełki” zaczynające się od 12 złotych. Za tą kwotę otrzymuje się wpis na listę darczyńców z indywidualnym numerem. Kolejne cegiełki są mnożnikami liczby 12 – ponieważ ostatni właściciele obiektu mieli dwanaścioro dzieci. Między 12 a 599 zł można kupić różne gadżety projektu, w tym kartki malowane ręcznie przez jego autorkę. Już 600 zł zaczynają się cegiełki na terenie obiektu. Grawerowane kłódki na mostku, grawerowane kostki w alei darczyńców. Za wpłaty 24 000 i powyżej można spersonalizować jedną z 24 ławek, które będą rozsiane na terenie parku.

Realizacja projektu będzie opierała się na lokalnej społeczności, tak aby maksymalnie wykorzystać lokalne zasoby wiedzy, przedsiębiorczości i miejscową tradycję. W ten sposób rewitalizacja od samego początku będzie służyła rozwojowi, edukacji i włączaniu różnych środowisk gminy i regionu, ale także całej Polski i Europy.

Przedsięwzięcie będzie także angażować społeczność naukowo-badawczą – istotą projektu jest bowiem zastosowanie najnowszych technologii w obszarze konserwacji zabytków, energetyki neutralnej klimatycznie, inteligentnych budynków, odpowiedzialnego gospodarowania zasobami wodnymi czy gospodarki odpadami w duchu “0 waste”. Do udziału zostaną już na etapie projektowania rozwiązań zaproszone uczelnie i partnerzy przemysłowi, którzy następnie będą mogli wykorzystać z obiekt do celów edukacyjnych.

Projekt jest także adresowany do społeczności międzynarodowej, tej bliższej – np. z Ukrainy i dalszej, której tworzenie rozpoczęło się od momentu powstania pomysłu, a która z pewnością poszerzy się dzięki wyróżnieniu, jakim jest zakwalifikowanie pomysłu do finału konkursu promującego rozwiązania przyszłości.

Inicjatorką i pomysłodawczynią projektu jest Natalia Gnoińska. 24-letnia architektka, której pasja do zabytków oraz promowania miejsc tworzonych dla ludzi stała się inspiracją do udziału w konkursie na Nowy Europejski Bauhaus i stworzeniu Fundacji 8Marca. Dzięki temu, jeśli uda się zgromadzić odpowiednie fundusze na przejęcie nieruchomości i realizację projektu, będzie on od początku prowadzony przez organizację non profit, której głównym zadaniem, poza rozwijaniem konceptu Innovation Manor, będzie promowanie edukacji, kultury i innowacji.

Autorka projektu

O autorce projektu: Natalia Gnoińska to 24 letnia absolwentka architektury oraz zrównoważonej konserwacji zabytków. Dyplomy otrzymała z University of Creative Arts oraz Welsh School of Architecture w WIelkiej Brytanii. Po studiach wróciła do Polski i, przygotowując się do kariery naukowej, zajęła się współprowadzeniem rodzinnej firmy doradczej. Jej misją życiową jest promowanie roli zabytków w wizji zrównoważonej przyszłości, nie tylko jako materialnego dziedzictwa kulturowego, ale jako niematerialnego źródła polepszania dobrostanu. Głęboko wierzy również, że poprzez budowanie wspólnoty skupionej wokół zabytków stymulacja innowacyjnych pomysłów i dzielenie się wiedzą może przybrać nową formę.

Rokietnica i zespół pałacowo-parkowy

Rokietnica to gmina wiejska licząca ok. 4500 mieszkańców. Położona jest malowniczo na wzgórzach pomiędzy Jarosławiem a Przemyślem. Leży także w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A4 między Rzeszowem a Korczową.

Zespół pałacowo-parkowy datowany jest na połowę 19-ego wieku i od czasu powstania miał dość burzliwą historię. Niemniej jest cennym elementem dziedzictwa architektonicznego w regionie.

Nowy Europejski Bauhaus

Nowy Europejski Bauhaus (New European Bauhaus, NEB) jest horyzontalnym projektem ekologiczno-gospodarczo-kulturalnym, zainicjowanym przez Ursulę von der Leyen, przewodniczącą Komisji Europejskiej. Program ma wspierać dążenia do neutralności klimatycznej w Europie do 2050 r., czyli tak zwany Zielony Ład, poprzez tworzenie holistycznych rozwiązań, promujących zieloną inkluzywną gospodarkę.

Konkurs organizowany jest od 2021 r. W poprzedniej edycji wpłynęło 2000 zgłoszeń, w obecnej edycji 1100.

Więcej o konkursie pod linkiem: https://europa.eu/new-european-bauhaus/get-involved/2022-prizes_en

Idea crowdfundingu

Finansowanie społecznościowe (ang. crowdfunding) staje się coraz popularniejszą formą zdobywania pieniędzy na realizację nowych projektów. Dzięki crowdfundingowi firmy, instytucje pozarządowe, a także osoby prywatne mogą zbierać środki na różne cele, Platformy do organizowania zbiórek stanowią wyspecjalizowane serwisy internetowe, na których spotykają się osoby zbierające środki na rozpoczęcie działalności z donatorami chętnymi dołożyć swoją cegiełkę do ciekawych projektów. To na nich potencjalni darczyńcy mają możliwość zapoznania się z naszym pomysłem i dokonania mikropłatności na poczet jego realizacji.Crowdfunding polega na pozyskiwaniu środków na finansowanie projektu pośród społeczności.

Użytkownicy platform crowdfundingowych zbierają pieniądze na bardzo różne cele – mogą to być przedsięwzięcia biznesowe lub kulturalne, takie jak wypuszczenie na rynek innowacyjnego produktu, wydanie debiutanckiej płyty czy też zakup nowego sprzętu elektronicznego.

Finansowanie społecznościowe umożliwia osobom pełnym pasji, które jednak nie dysponują budżetem na realizację swoich pomysłów, pozyskanie środków od społeczności internetowej. Darczyńcy nie są w żaden sposób zobligowani do wspierania konkretnych projektów ani wpłacania określonych kwot. To od członków społeczności zależy wysokość bądź ewentualna częstotliwość wpłat. (źródło: money.pl)

https://zrzutka.pl/rokietnica

www.8marca.org

www.dworrokietnica.pl

Facebook: Innovation Manor – Rokietnica

Instagram: Fundacja 8Marca

Linkedin: Fundacja 8Marca

Źródło: Informacja prasowa

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024
Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!