„Wspieramy Ukrainę” – konkurs dotacyjny skierowany do organizacji pozarządowych

UKRzaj

  • Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego Wniosku na realizację projektu dotacyjnego na wsparcie ludności cywilnej w kontekście wyzwań wynikających z wojny w Ukrainie.
  • Budżet Konkursu wynosi 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
  • Terminy składania wniosków: od 14 lipca do 14 sierpnia 2022 r.
  • Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych niosących pomoc ukraińskim uchodźcom wojennym przybywającym do Polski.
  • Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych dokumentach – „Regulamin Konkursu” oraz „Załącznik nr 1”

Zapraszamy fundacje i stowarzyszenia do ubiegania się o dotację!

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!