Ponad połowa Polaków uważa, że trzymanie zwierząt hodowlanych w klatkach powinno być zakazane

okla

Stowarzyszenie Otwarte Klatki opublikowało wyniki najnowszego badania opinii społecznej dotyczącego hodowli klatkowej zwierząt gospodarskich. 68% Polaków uważa, że trzymanie zwierząt hodowlanych w klatkach powinno być zakazane, a niemal 70% badanych poparłoby zakaz takiej hodowli na terenie UE.

Według badania przeprowadzonego przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat w maju br. 68% Polaków uważa, że trzymanie zwierząt hodowlanych w klatkach powinno być zakazane (35,2% – odpowiedzi „zdecydowanie tak”, 32,8% – odpowiedzi „raczej tak”). 16,4% ankietowanych nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, 15,6% odpowiedziało negatywnie.

Badani zostali zapytani również o to, czy uważają, że polskie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi powinno poprzeć unijny zakaz trzymania zwierząt hodowlanych w klatkach – 68,8% uznało, że tak, z czego zdecydowanie się z tym stwierdzeniem zgodziło 38,9% respondentów. Odpowiedzi negatywnych było 13,9%, a 17,3% badanych nie miało zdania w tej kwestii.

Co więcej, 69,6% badanych poparłoby zakaz hodowli zwierząt w klatkach na terenie Unii Europejskiej, a 75,2% ankietowanych uważa, że zwierzęta hodowlane nie powinny być trzymane w klatkach (odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”).

Polakom zależy na losie zwierząt i większość społeczeństwa popiera wprowadzenie zakazu hodowli klatkowej, a także oczekuje od decydentów kroków legislacyjnych w tym kierunku. Liczymy na to, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi posłucha głosu obywateli i wyrazi swoje poparcie dla zakazu hodowli klatkowej w Unii Europejskiej – mówi Maria Madej, Menadżerka ds. Relacji Biznesowych w Stowarzyszeniu Otwarte Klatki.

 

W Polsce ponad 42 miliony zwierząt hodowlanych, takich jak kury nioski, cielęta, świnie i króliki, spędzają całe swoje życie lub jego znaczną część w ciasnych klatkach. To dla oszczędzenia im cierpienia i polepszenia ich losu fundacja Compassion in World Farming Polska zainicjowała w 2018 r. Europejską Inicjatywę Obywatelską „End the Cage Age – Koniec Epoki Klatkowej”. Komisja Europejska przychyliła się do zaproponowanego pomysłu zmiany unijnego prawa. Do jego poparcia potrzebna będzie m.in. zgoda ministrów rolnictwa poszczególnych państw UE, w tym Polski.

 

Petycję do Ministra Rolnictwa Henryka Kowalczyka podpisywać można na stronie https://otwarteklatki.pl/petycje/zakonczmy-epoke-klatkowa.

Źródło: Informacja prasowa

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!