Cele w zakresie ograniczenia marnowania żywności – konsultacje publiczne KE

marzywn

Komisja Europejska zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych inicjatywy „Cele w zakresie ograniczenia marnowania żywności”.

Informacje o inicjatywie

Marnotrawienie żywności powoduje wyczerpywanie naszych zasobów naturalnych i generuje emisje gazów cieplarnianych.

Celem tej inicjatywy przewodniej, która jest częścią unijnej strategii „od pola do stołu”, jest zaproponowanie prawnie wiążących celów w zakresie ograniczenia marnotrawienia żywności.

Cele te pomogą ograniczyć wpływ łańcucha dostaw żywności na środowisko i klimat oraz zapewnić dostępność większej ilości żywności przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dzięki czemu powstanie bardziej zrównoważony system żywnościowy.

 

Konsultacje publiczne

Komisja chciałaby poznać Twoje zdanie. Konsultacje publiczne są już otwarte. Nadesłane opinie zostaną uwzględnione przy dalszych pracach nad tą inicjatywą. . Otrzymane opinie muszą być zgodne z zasadami zamieszczania opinii.
Czas trwania konsultacji:
24 maja 2022 – 16 sierpnia 2022  (północ czasu brukselskiego).

Grupa docelowa

Istnieje wiele podmiotów, które prawdopodobnie będą zainteresowane przeglądem ramowej dyrektywy wodnej lub których przegląd ten będzie dotyczył. Należą do nich: – osoby fizyczne (obywatele UE lub osoby przebywające w UE), organizacje (szkoły, biura itp.) oraz przedsiębiorstwa wytwarzające odpady, które powinny segregować odpady, aby umożliwić ich skuteczną selektywną zbiórkę, – przedsiębiorstwa i organizacje zajmujące się gospodarowaniem odpadami, – producenci wytwarzający towary, które ostatecznie stają się odpadami, – dostawcy surowców, – importerzy i dystrybutorzy produktów, – podmioty zajmujące się ponownym wykorzystaniem odpadów (przedsiębiorstwa lub organizacje charytatywne), – inne przedsiębiorstwa, – instytucje, – organy publiczne, – konsumenci, – istotne są również stowarzyszenia sektorowe na poziomie unijnym, krajowym, regionalnym lub lokalnym każdej z wyżej wymienionych grup, – organizacje pozarządowe, w tym organizacje konsumenckie, ekologiczne, banki żywności i inne organizacje charytatywne, – środowiska akademickie i naukowe.

 

Cel konsultacji

W ramach przygotowań do przeglądu dyrektywy ramowej w sprawie odpadów Komisja Europejska przeprowadza ocenę skutków. Celem przeglądu jest ograniczenie wytwarzania odpadów, zwiększenie ich ponownego wykorzystania, a także zwiększenie stopnia opłacalnego przygotowania do ponownego użycia oraz wysokiej jakości recyklingu, m.in. w odniesieniu do olejów odpadowych i tekstyliów. W ramach przeglądu zbadane zostaną możliwości uproszczenia przepisów, tak aby prawodawstwo było bardziej zrozumiałe i zmniejszone zostały obciążenia dla obywateli i przedsiębiorstw.

W ramach tej oceny skutków Komisja przeanalizuje również warianty strategiczne związane z ustaleniem na poziomie UE celów w zakresie ograniczenia marnotrawienia żywności. W unijnej strategii „Od pola do stołu” wzywa się do ustanowienia takich celów. W związku z tym Komisja przeprowadza konsultacje publiczne, aby zebrać dodatkowe dowody na temat dotychczasowych wyników; zapoznać się z opiniami i poglądami na temat problemu, wykonalności i możliwych skutków (gospodarczych, społecznych i środowiskowych) działań alternatywnych (w tym jakie są możliwe działania); zebrać przykłady najlepszych praktyk i opinie na temat pomocniczości możliwych działań.

 

Jak wziąć udział w konsultacjach?

Aby wziąć udział w tych konsultacjach publicznych, należy wypełnić kwestionariusz online. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie są Państwo w stanie skorzystać z kwestionariusza, prosimy o kontakt na podany poniżej adres e-mail.

Kwestionariusze są dostępne w kilku lub we wszystkich językach urzędowych UE. Odpowiedzi można udzielać w dowolnym języku urzędowym UE.

W trosce o zapewnienie przejrzystości organizacje i przedsiębiorstwa biorące udział w konsultacjach publicznych proszone są o zarejestrowanie się w unijnym rejestrze służącym przejrzystości.

Jeśli chcesz wziąć udział w debacie, musisz się zarejestrować lub zalogować, korzystając z własnego konta w serwisie społecznościowym.

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!