Jak zorganizować wycieczkę, biwak, imprezę o charakterze turystycznym?

TRSTKAzaja

Przewodnik dla podmiotów działających na terenach wiejskich.

Celem niniejszego poradnika jest przybliżenie Państwu podstawowych aspektów formalno – prawnych organizacji wycieczek, biwaków, imprez o charakterze turystycznym i innych podobnych form.

Krajoznawstwo, turystyka, wypoczynek to pojęcia, które na co dzień, bywają używane zamiennie. Jednak, choć bywa, że traktowane są jako synonimy, to ich znaczenie określone przez przepisy prawa jest różne.

I tak według słownika języka polskiego:

  • krajoznawstwo to wiedza o kraju ojczystym lub regionie, poznawanie ich historii, geografii przez organizowanie wycieczek, konkursów itp.[1];
  • turystyka to zorganizowane wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania[2];
  • turystyka zorganizowana to formy wypoczynku dla wielu osób, którym zapewnia się całodzienne wyżywienie, rozrywki itp.[3];
  • wypoczynek to „pozbywanie się zmęczenia po pracy lub podczas przerwy w pracy[4].

 

Odmiennie jest także znaczenie powyższych pojęć w legislacji. Innemu zestawowi aktów prawnych podlegają krajoznawstwo i turystyka dla uczniów, wypoczynek dzieci i młodzieży, imprezy turystyczne. Każda z tych form ma swoją specyfikę, od której zależy procedura organizacyjna, obsada kadrowa, sposób zorganizowania opieki i zapewnienia bezpieczeństwa.

Opracowanie dedykowane jest zarówno organizatorom krajoznawstwa, turystyki, wypoczynku czy agroturystyki, jak też osobom korzystającym z powyższych form.

Publikacja nie stanowi opinii prawnej.

 

POBIERZ PUBLIKACJĘ

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024
Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!