Terminy

Działania Terminy realizacji poszczególnych
działań
Ogłoszenie programu 15.06.2022
Nabór wniosków ciągły, do wyczerpania puli
Rozpoczęcie realizacji projektów 20.06.2022 r.
Zakończenie realizacji projektów 31.08.2022 r.

Dokumenty do pobrania

Budżet projektu  

Pobierz, wypełnij a następnie dołącz do wniosku online.

Źródło: Informacja nadesłana przez organizatorki