Multimedialny raport klimatyczny TOGETAIR

TOGETAIR

Ponad 150 artykułów od niezależnych ekspertów, materiały video oraz infografiki, w wersji polskiej i angielskiej, a także tematyka dotycząca nie tylko ochrony środowiska, ale i polskiej polityki klimatycznej oraz tego co każdy może zrobić dla środowiska – tak w skrócie można podsumować multimedialny Raport Klimatyczny TOGETAIR.

Raport Klimatyczny TOGETAIR to autorski projekt Fundacji Czyste Powietrze oraz Fundacji Pozytywnych Idei, które są organizatorami Szczytu Klimatycznego TOGETAIR. Raport to pierwsze tak kompleksowe ujęcie zagadnień poruszonych podczas Szczytu, a także podsumowanie dyskusji wokół kluczowych dla Polski wyzwań ekologicznych.

Raport skierowany jest do wszystkim zainteresowanym ekologią oraz działaniami każdego sektora gospodarki na rzecz ochrony polskiego środowiska. Jest to pierwszy tego typu raport, który pojawia się w przestrzeni publicznej.  Odbiorcy znajdą w nim opracowania, opisy, trendy, oceny i kierunki na najbliższe lata w kontekście zmieniającego się klimatu. Mamy nadzieję, że wiedza w nim zawarta pomoże w doskonaleniu działań ekologicznych – komentuje Agata Śmieja, Prezes Fundacji Czyste Powietrze oraz pomysłodawca Szczytu Klimatycznego TOGETAIR

Głównym celem naszego opracowania jest edukować, edukować i jeszcze raz edukować. Zależy nam, by wyjaśnić skomplikowane zagadnienia dotyczące ochrony środowiska i przybliżyć je możliwie najszerszemu gronu w sposób przystępny, ale też nie nadmiernie uproszczony. Innymi słowy, chcemy omówić i zdiagnozować największe problemy środowiskowe nadchodzących lat, a potem zaproponować najlepsze rozwiązania, jak się z nimi uporać. I do tego uwzględnić wszystkie niuanse, nie uciekając od trudnych pytańwyjaśnia Jakub Pawłowski, dziennikarz i redaktor naczelny Raportu Klimatycznego TOGETAIR.

Redaktor zwraca uwagę, że w Polsce brakuje rzetelnej dyskusji o czekających nas wyzwaniach związanych z Nowym Zielonym Ładem i transformacją w kierunku gospodarki zeromisyjnej.

Gdy tylko w przestrzeni publicznej pada hasło, że w nadchodzących latach czekać nas będzie nieuchronna ekologiczna rewolucja, to w powszechnym rozumieniu jest ona utożsamiana wyłącznie z koniecznością odejścia od węgla, zamykaniem elektrowni węglowych i rozwojem odnawialnych źródeł energii. A to przecież tylko jedna z kilku reform, które nas czekają. Tymczasem o wielu z nich w ogóle się nie mówidodaje J. Pawłowski – podając za przykład narastający problem zagospodarowania nadmiaru odpadów, których każdego roku przybywa.

Dziś nie ma jednej i skutecznej recepty jak się z tym problemem uporać. I chociaż temat ten rozpala płomienne dyskusje w wąskich kręgach ekspertów, to dla wielu mieszkańców jest zwyczajnie obcy i niezrozumiały. Dlatego przygotowaliśmy opracowanie, które dla wielu może być swoistym kompendium wiedzy o środowisku i przeglądem potencjalnych rozwiązańpodsumowuje J. Pawłowski

KAŻDY MA SWÓJ WKŁAD = #razemdlaklimatu
W nowej, unikatowej multimedialnej formie w Raporcie przedstawione zostały rekomendacje ekspertów, naukowców, strony społecznej, samorządów, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców.

Tak szerokie grono zaangażowanych pozwoliło nie tylko uchwycić trendy i spojrzeć na ochronę środowiska z makro i mikro perspektywy, ale również ustalić priorytety na nadchodzące lata, takie jak min. transformacja energetyczna, uporządkowanie rynku odpadowego, oczyszczenie powietrza ze szkodliwych zanieczyszczeń, przejście na gospodarkę obiegu zamkniętego, uporanie się ze skutkami zmian klimatu.

Nowatorska formuła Raportu oparta jest nie tylko na szerokim podejściu do kwestii ochrony środowiska, ale także na tym, że do opracowania treści zaproszone zostały wszystkie sektory kraju.

Przedstawiciele administracji centralnej wzbogacili Raport o materiały z zakresu ustawodawstwa, finasowania, ale też wspierania i edukowania mieszkańców. Samorządy dodały materiały opisujące działania w swoich regionach w kontekście potrzeb mieszkańców. Sektor nauki, w tym Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, wsparł Raport wiedzą naukową. Biznes opisał wprowadzane przez nich zielone innowacyjne technologie. NGO’sy i aktywiści to z kolei niezależna merytoryka na rzecz ochrony środowiska.

–  Obok edukacji Polaków i wypracowywanie najlepszych rozwiązań w drodze do neutralności klimatycznej w sposób racjonalny i ekonomicznie dla Polski uzasadniony, bardzo istotne jest przekazanie naszym europejskim partnerom, iż Polacy pracują wspólnie nad rozwiązaniami ekologicznymi i mają ambicja stać się liderem przemian ekologicznych w Europie dodaje Artur Beck, producent i organizator Szczytu Klimatycznego TOGATAIR, Prezes Fundacji Pozytywnych Idei

PIĘĆ ELEMENTÓW
Raport ujęty jest z perspektywy 4 żywiołów: ogień, woda, powietrze, ziemia – poszerzone o kontekst człowieka, czyli jego pozytywny i negatywny wpływ na klimat.

Raport został opublikowany w pierwszy dzień Szczytu Klimatycznego TOGETAIR 2021 (21 kwietnia) i w zaledwie w 24h od publikacji osiągnął 100 tys. wyświetleń. Wynik ten potwierdza, że Raport stał się jednym, z najważniejszych dokumentów budujących świadomość ekologiczną Polski i Polaków.

Innowacją jest również fakt, że Raport nie jest drukowany, a jedynie osadzony na stronie internetowej www.togetair.eu, dostępny bezpłatnie i bez rejestracji dla wszystkich w całym kraju.

Raport Klimatyczny TOGETAIR.

Źródło: Informacja prasowa

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!