Kontrola pomocy finansowej udzielanej KGW. Jak się przygotować?

kontrola KGW

Od 2018 r. Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) mogą ubiegać się o pomoc finansową ze środków publicznych, przyznawaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Aplikowanie o pomoc finansową ze środków publicznych, a następnie wydatkowanie tych środków i rozliczenie otrzymanej pomocy wiąże się, co do zasady z koniecznością spełnienia i respektowania wielu warunków.

Dlatego, bez względu na wysokość wsparcia, warto starannie przygotować się zarówno do procesu aplikowania, jak i rozliczenia pomocy finansowej.

Pomocne może być już przed podjęciem decyzji o aplikowaniu, dokonanie oceny rzeczywistych szans, skalkulowanie zysków i potencjalnych kosztów oraz zobowiązań, a także zapoznanie się z przepisami, dokumentami, dokumentacją konkursową.

Niniejszy poradnik dedykowany jest Kołom Gospodyń Wiejskich pozostającym w rejestrze prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które prowadzą uproszczoną ewidencję księgową. Celem jest przygotowanie kół do ewentualnej kontroli otrzymanej pomocy finansowej.

Poradnik nie jest opinią prawną.

 

POBIERZ PORADNIK

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!