Jak prowadzić finanse KGW? Poradnik dla każdego KGW zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich

KGW

Koła gospodyń wiejskich od 2018 roku mają m.in. możliwość prowadzenia działalności zarobkowej oraz ubiegania się o pomoc finansową z budżetu państwa na realizację swojej działalności statutowej. Z roku na rok koła coraz bardziej rozwijają działalność, tym samym pojawiły się liczne pytania, dotyczące prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów (UEPiK).

Doświadczenia wynikające z kilkuletniego okresu stosowania rozwiązań ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. 2018 poz. 2212 z późn. zm.) oraz pytania i wątpliwości wpływające poprzez dedykowaną kołom gospodyń wiejskich skrzynkę mailową oraz infolinię, zainicjowały stworzenie poradnika „Jak prowadzić finanse Koła Gospodyń Wiejskich”. Jest to materiał stanowiący zbiór informacji do wykorzystania przez koła gospodyń wiejskich przy prowadzeniu uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, na warunkach określonych w ustawie o kołach gospodyń wiejskich oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez koła gospodyń wiejskich (Dz.U. 2019 poz. 70).

Prace nad poradnikiem rozpoczęto w Biurze Inicjatyw Społecznych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, a zakończono je w Zespole Inicjatyw Społecznych w Departamencie Oświaty i Polityki Społecznej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Treść materiału na poszczególnych etapach powstawania poradnika konsultowano z Ministerstwem Finansów, a zawarte w nim informacje przedstawione zostały w przystępny sposób oraz zgodnie z zasadami prostego języka.

POBIERZ PORADNIK

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!