Kobiety. Wieś. Klimat i środowisko. W mozaice postaw, poglądów i działań

RPzajawka

W prezentowanym raporcie omówiono wyniki badania postaw, wiedzy i zaangażowania mieszkanek gmin wiejskich w ochronę środowiska i klimatu, podsumowując rezultaty działań badawczych zaprojektowanych i zrealizowanych przez Instytut Spraw Publicznych wspólnie z Fundacją im. Heinricha Bölla w okresie od czerwca do listopada 2021 roku.

Ich głównym celem było rozpoznanie potencjału włączenia kobiet w transformację wsi i rolnictwa w kierunku zrównoważonym i niskoemisyjnym, a w dalszej kolejności – zaproponowanie rozwiązań pozwalających włączyć kobiety w transformację do neutralności klimatycznej.

Wybór grupy docelowej projektu nie jest przypadkowy. Kobiety, jak pokazują międzynarodowe badania, przejawiają wyższy poziom wrażliwości i świadomości w kwestiach ekologicznych, dzięki czemu mogą się stawać motorem zmian w swoich środowiskach. Przykłady krajów na całym świecie pokazują, że włączanie perspektywy kobiet w projektowanie polityk publicznych przekłada się na bardziej zrównoważone rozwiązania z punktu widzenia klimatu i środowiska. Dlatego tak istotne wydawało się nam rozpoznanie tego, jaką rolę z punktu widzenia działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu odgrywają i potencjalnie mogą odgrywać mieszkanki wsi, a także jakie bariery stoją na przeszkodzie ich aktywnemu włączeniu w transformację rolnictwa w kierunku zrównoważonym.

Autor: Paulina Sobiesiak-Penszko, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja im. Heinricha Bölla

Raport do pobrania ze strony Instytutu Spraw Publicznych

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!