Kobiety. Wieś. Klimat i środowisko. W mozaice postaw, poglądów i działań

RPzajawka

W prezentowanym raporcie omówiono wyniki badania postaw, wiedzy i zaangażowania mieszkanek gmin wiejskich w ochronę środowiska i klimatu, podsumowując rezultaty działań badawczych zaprojektowanych i zrealizowanych przez Instytut Spraw Publicznych wspólnie z Fundacją im. Heinricha Bölla w okresie od czerwca do listopada 2021 roku.

Ich głównym celem było rozpoznanie potencjału włączenia kobiet w transformację wsi i rolnictwa w kierunku zrównoważonym i niskoemisyjnym, a w dalszej kolejności – zaproponowanie rozwiązań pozwalających włączyć kobiety w transformację do neutralności klimatycznej.

Wybór grupy docelowej projektu nie jest przypadkowy. Kobiety, jak pokazują międzynarodowe badania, przejawiają wyższy poziom wrażliwości i świadomości w kwestiach ekologicznych, dzięki czemu mogą się stawać motorem zmian w swoich środowiskach. Przykłady krajów na całym świecie pokazują, że włączanie perspektywy kobiet w projektowanie polityk publicznych przekłada się na bardziej zrównoważone rozwiązania z punktu widzenia klimatu i środowiska. Dlatego tak istotne wydawało się nam rozpoznanie tego, jaką rolę z punktu widzenia działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu odgrywają i potencjalnie mogą odgrywać mieszkanki wsi, a także jakie bariery stoją na przeszkodzie ich aktywnemu włączeniu w transformację rolnictwa w kierunku zrównoważonym.

Autor: Paulina Sobiesiak-Penszko, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja im. Heinricha Bölla

Raport do pobrania ze strony Instytutu Spraw Publicznych

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!