Bezpieczeństwo w gminie wiejskiej. Organizacja systemu pomocy

WW - obrazek wyróżniający(173)

Głównym zadaniem każdego państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa jego obywatelom, czyli ich ochrona i obrona przed istniejącymi i potencjalnymi zagrożeniami militarnymi lub niemilitarnymi, zarówno w czasie pokoju, jak i w okresie kryzysu i wojny.

Ochrona ludności obejmuje zapewnienie zdrowia i życia ludzi, bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego, ochronę mienia i środowiska, a także pomoc w trudnych sytuacjach po ich wystąpieniu.

Zadania te wykonywane są na wszystkich szczeblach władzy, tj. centralnym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

W Polsce ochroną bezpieczeństwa obywateli zajmuje się wiele podmiotów.

 

Kto zarządza bezpieczeństwem w gminie wiejskiej dowiecie się z poradnika Iwony Raszei-Ossowskiej.

POBIERZ PORADNIK W PLIKU PDF

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

On-line
01.04.2023
- 30.06.2023
Cała Polska
01.03.2023
- 31.03.2023
Cała Polska
09.03.2023
- 06.04.2023
On-line
01.04.2023
- 30.06.2023
Cała Polska
01.03.2023
- 31.03.2023
Cała Polska
09.03.2023
- 06.04.2023

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!