Jawne spółki komunalne? Raport z monitoringu Watchdog Polska

JSK

Sieć Obywatelska Watchdog Polska przeprowadziła monitoring przejrzystości spółek komunalnych.

Zapytaliśmy 1842 podmioty m.in. o to, w jaki sposób informują o swojej działalności. Prosiliśmy o dane sprzed pandemii, dotyczące 2019 roku. Na wniosek, który zawierał 16 pytań, odpowiedziało 768 spółek komunalnych.

W analizę odpowiedzi zaangażowali się użytkownicy serwisu do społecznościowej analizy danych – Sprawdzamyjakjest.pl, a podsumowania dokonali analitycy Michał Grzechowiak i Paulina Tańska z firmy MGBI sp. z o.o., którzy zestawili otrzymane przez nas informacje z danymi dotyczącymi wielkości spółki komunalnej, obszarem działalności spółki) oraz sytuacją finansową gminy.

Z monitoringu wynika, że ogólny poziom przejrzystości spółek jest niski. W Biuletynach Informacji Publicznej spółek brakuje często dokumentów z kontroli, a w wielu wypadkach są one rzadko aktualizowane. Mało która spółka publikuje w nich sprawozdania i dokumenty z prac organów oraz procedury przyznawania dotacji. Niewiele podmiotów w ogóle posiada takie procedury.

Jednocześnie większość przebadanych przez nas spółek prowadzi rejestry umów. Znaleźliśmy również spółki, które publikują takie dokumenty, jak uchwały zgromadzenia wspólników, rady nadzorczej czy zarządzenia zarządu, zasady przyznawania dotacji, a także sprawozdania – choć są one dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W oparciu o wyniki analizy i raport przygotujemy rekomendacje dla spółek dotyczące obszarów, które wymagają zmian w zakresie jawności ich działania. Rekomendacje wyślemy do spółek i ich właścicieli (gmin) indywidualnie, jako wniosek z art. 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, na podstawie art. 63 Konstytucji.

Cały raport z monitoringu przejrzystości spółek komunalnych jest dostępny tutaj.– LINK.

Skrót raportu udostępniony jest pod tym linkiem.

Źródło: Informacja prasowa

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!