Kompetencje medialne nastolatków – wyniki badania

kompe1

41% badanych przez Fundację Pro Cultura nastolatków żałuje, że nie ma takiego życia jak influencerzy, a 60% nie umie rozpoznać fałszywych informacji w Internecie! Blisko ¾ badanych uważa, że jego umiejętności są zbyt małe, żeby bezpiecznie i skutecznie korzystać z Internetu – takie m. in. wnioski płyną z badania pn. „KOMPETENCJE MEDIALNE NASTOLATKÓW”, zaprezentowanego podczas webinarium 27 kwietnia 2022 r.

Spotkanie zorganizowała Fundacja Pro Cultura wraz z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii „Jędruś” w ramach projektu „Cyfrowy obywatel wymiata w Internecie”. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Badanie kompetencji medialnych zostało przeprowadzone przez Fundację Pro Cultura na próbie 56 uczniów i uczennic w wieku 12-14 lat, a jego celem było zebranie informacji o kompetencjach cyfrowych podopiecznych MOS „Jędruś” i możliwości ich rozwoju. Na podstawie tych danych został przygotowany projekt „Cyfrowy obywatel wymiata w Internecie”, który rozpoczął się w grudniu 2021 r. i potrwa do lipca 2023 r.

W ramach projektu koncentrujemy się na grupie dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem i ich kompetencjach medialnych, czyli media literacy, uznawanych za jedne z najważniejszych kompetencji w XXI w. – mówi Magdalena Janczewska, prezeska Fundacji Pro Cultura.

Uczestnicy i uczestniczki działań to osoby zagrożone niedostosowaniem społecznym o różnych, niekiedy trudnych doświadczeniach osobistych.

Projekt „Cyfrowy obywatel wymiata w Internecie” to 112 godzin zajęć dla młodzieży, spotkania z rodzicami i szkolenia dla kadry ośrodka. MOS „Jędruś” otrzyma sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć. Warsztaty dla młodzieży uporządkowane według 3 obszarów: słowo, obraz i ruch, obejmą kształcenie w zakresie komunikacji, w tym poprzez Internet, kształtowania własnego wizerunku (w tym audio, wideo i fotografia) a także rozumienie mechanizmów mediów społecznościowych.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania ze spotkania, podczas którego przedstawiono i omówiono badania oraz zaprezentowano założenia i partnerów projektu.

Wyniki badania pn. „KOMPETENCJE MEDIALNE NASTOLATKÓW” w formie graficznej.

Zapraszamy również na stronę oraz profil projektu.

W imieniu realizatorów projektu:

Magdalena Janczewska, prezeska Fundacji Pro Cultura,

Marzena Marusińska, dyrektorka MOS „Jedruś”.

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

miejscowości do 20 000 mieszkańców
22.08.2023
- 17.11.2023
Cała Polska
18.09.2023
- 15.10.2023
Cała Polska
20.09.2023
- 18.10.2023
Młodzież z miejscowości, w których działały PGR-y
21.09.2023
- 30.11.2023
miejscowości do 20 000 mieszkańców
22.08.2023
- 17.11.2023
Cała Polska
18.09.2023
- 15.10.2023
Cała Polska
20.09.2023
- 18.10.2023
Młodzież z miejscowości, w których działały PGR-y
21.09.2023
- 30.11.2023

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!