Nieodpłatna pomoc prawna dla kobiet doświadczających przemocy – #maszwsparcie

MAWSzaja

Od stycznia 2022 roku kobiety doświadczające przemocy mogą uzyskać nieodpłatną pomoc prawną w ramach kampanii #maszwsparcie, którą prowadzi wrocławska fundacja ORION Organizacja Społeczna.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej rozmowy realizowanej poprzez jeden z popularnych i ogólnodostępnych komunikatorów internetowych (Skype, Zoom, MsTeams). Dla osób z niepełnosprawnością wzorku lub doświadczających trudności w komunikowaniu się poprzez Internet, możliwe jest otrzymanie porady przez telefon lub przez email.

W sposób szczególny z pomocy prawnej skorzystać mogą kobiety w ciąży, które z porad prawnych czy obywatelskich przyjmowane mogą być poza kolejnością.

Pomoc prawna obejmuje:

Poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym.

Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego.

Sporządzenie projektu pisma w wyżej wymienionych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatną mediację lub sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Pomoc w przygotowaniu zawiadomień do organów ścigania, mających na celu przeciwdziałanie przemocy oraz w przygotowaniu zawiadomień do Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie w jakim dana sytuacja odnosi się do zjawiska przemocy.

Udzielaniu pomocy w rozwiązywaniu problemów w zakresie zadłużenia, spraw mieszkaniowych lub zabezpieczenia społecznego, o ile związane są z zagadnieniem przemocy ekonomicznej.

Poradnictwo

  • w zakresie szeroko rozumianego obszaru prawnego jakim są różne formy przemocy
  • w zakresie prawa karnego w związku z doznawaną przez kobiety przemocą, w tym przemocą domową, seksualną i stalkingiem (nękaniem), skierowaniem sprawców przemocy na przymusowe leczenie
  • w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym m.in. rozwodów, separacji, alimentów, władzy rodzicielskiej, sposobu uregulowania kontaktów z dziećmi, podziału majątku
  • w zakresie prawa pracy, w tym w sprawach o dyskryminację i molestowanie seksualne

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Źródło: https://orion.fm/

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!