Wademekum gospodarowania wodą w rolnictwie

wodazajawka345zz45

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie/ Oddział w Warszawie zaprasza do obejrzenia filmu pt. Wademekum gospodarowania wodą w rolnictwie zrealizowanego w ramach operacji własnej SIR na lata 2020-2021 „Nauka doradza praktyce rolniczej”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Film podzielony jest na dwie części:

cz. 1 – Interpretacja wybranych zagadnień Prawa wodnego
Nowe Prawo wodne, a w nim wymagania związane z korzystaniem z wód przez rolników, weszło w życie 1 stycznia 2018 r. Od tego czasu akt ten był już kilkukrotnie nowelizowany. Interpretacja przepisów zawartych w tym dokumencie cały czas stanowi problem dla rolników i osób chcących korzystać z wód do nawadniania swoich upraw. W naszym materiale filmowym doktor Bogumił Nowak, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu odpowie na pytania najczęściej zadawane przez rolników.

cz. 2Retencja wodna kluczowym elementem w realizacji wymogów Prawa wodnego
Na tle innych państw europejskich nasz kraj należy do najuboższych w wodę. W Polsce retencjonujemy tylko 6,5% średniorocznego odpływu z rzek. W Europie poziom retencji wynosi średnio 20%, zaś w niektórych krajach, np. w Hiszpanii aż 40%! Ponieważ na skutek zmian klimatycznych coraz częściej będziemy mieć do czynienia z długotrwałymi suszami naprzemiennie występującymi z powodziami, ważne jest, by przygotować się zarówno na okres deficytu wody, jak i na czas gwałtownych wezbrań. Musimy zaadoptować się do nowych warunków i nauczyć się gospodarowania wodą czyli przechwytywać wodę, kiedy jest jej za dużo, i zatrzymywać ją na czas, kiedy jest jej za mało. Doktor Bogumił Nowak – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zaprezentuje w filmie przykłady rozwiązań związanych z retencjonowaniem wody.

Źródło: https://woda.cdr.gov.pl

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!