Pracownia Samorządowa Fundacji im. Stefana Batorego – pakiet informacji o samorządzie

PRSA

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego opracowanymi w ramach Pracowni Samorządowej Fundacji im. Stefana Batorego, która skupia samorządowców z 90 gmin w całej Polsce.

Pakiet informacji będzie pomocny dla osób zajmujących się praktyką życia samorządowego – radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów, urzędników i pracowników instytucji samorządowych. Zapraszamy także do zadawania pytań ekspertom i wymiany doświadczeń na grupie Pracowni Samorządowej na Facebooku.

Autorzy raportu „Czego (nie) dowiedzieliśmy się z raportów o stanie gminy?” – Dawid Sześciło oraz Bartosz Wilk, sprawdzili, jak w 2021 roku w 100 gminach w całej Polsce, wyglądał obowiązkowy raport o stanie samorządu oraz debata wokół niego z udziałem mieszkańców.

Gminy dobrze wywiązały się z realizacji ustawowego minimum co do treści raportów. Problemem okazało się uczynienie z nich lektury interesującej dla mieszkańców. Wiele raportów ma formę przeładowanych niezrozumiałymi liczbami biurokratycznych sprawozdań, które odstraszają potencjalnych czytelników.

W 100 gminach w debatach wzięło udział łącznie zaledwie 70 mieszkańców. W 80 gminach nie zabrał głosu żaden mieszkaniec. Sprawy nie ułatwiał ustawowy wymóg zbierania podpisów poparcia przez mieszkańców zainteresowanych udziałem w debacie. Warto pamiętać, że radni mogą od tego wymogu odstąpić i dopuścić do głosu także mieszkańców, którzy nie zebrali bez podpisów.

W 2022 roku warto aktywniej zapraszać i zachęcać mieszkańców do udziału w debacie. Rady oraz wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) mogą wychodzić z inicjatywami, które służyć będą otwarciu publicznej dyskusji na temat problemów gminy.

Publikujemy wskazówki jak przygotować raport w taki sposób, aby zachęcić mieszkańców do udziału w dyskusji.

Od 1 lipca 2022 roku zacznie funkcjonować Centralny Rejestr Umów, zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego. Rejestr będzie dostępny w Internecie. Umożliwi to sprawdzenie w jednym miejscu informacji o umowach zawieranych przez samorządy z całej Polski na kwotę powyżej 500 złotych. Obowiązek wprowadzania danych do sytemu to duża zmiana, do której trzeba się przygotować, zwłaszcza, że wprowadzić do niego trzeba będzie dane o umowach zawartych od 1 stycznia 2022 roku. Oznacza to, że samorządy powinny zbierać informacje o zawieranych umowach, aby później wprowadzić je do systemu – już po uruchomieniu rejestru.

 

CZEGO (NIE) DOWIEDZIELIŚMY SIĘ Z RAPORTÓW O STANIE GMINY?

 

JAK PRZYGOTOWAĆ RAPORT O STANIE SAMORZĄDU?

 

ZOBACZ PUBLIKACJE I WEBINARIA PRACOWNI SAMORZĄDOWEJ

 

Źródło: Informacja prasowa

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024
Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!