Wolontariat Pracowniczy Przyszłości

wol

Podsumowanie najważniejszych wyników, wniosków i rekomendacji z badania zrealizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w partnerstwie z Fundacją BNP Paribas.

Badanie przeprowadzono jesienią 2021 roku. Wzięło w nim udział:

  • w otwartej ankiecie on-line – 235 przedstawicieli pracodawców, organizacji pozarządowych, samorządów terytorialnych i wolontariuszy-pracowników,
  • w wywiadach grupowych – 13 przedstawicieli pracodawców, organizacji pozarządowych, samorządów terytorialnych oraz wolontariuszy-pracowników,
  • w badaniu delfickim – 8 ekspertów z różnych dziedzin aktywności społecznej i gospodarczej.

Badanie pozwoliło stworzyć obraz wolontariatu pracowniczego przyszłości, oczekiwanego przez kluczowych interesariuszy.

Dodatkowo w badaniu zebrano dane dotyczące 46 programów wolontariatu pracowniczego realizowanych w 2021 roku oraz opisano 2 przykłady programów wolontariatu pracowniczego w Orange Polska i w BNP PARIBAS Bank Polska.

Efektem badania jest raport “Wolontariat pracowniczy przyszłości”:

Pobierz raport

Źródło: https://www.liderzyprobono.pl

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!