„Zmiany jakości rządzenia w Polsce” – 2. Debata na 50-lecie IRWiR PAN

IRWIR-PAN

Druga z serii „Pięciu debat na 50 – lecie IRWiR PAN, zatytułowana „Zmiany jakości rządzenia w Polsce”, odbyła się 28 marca br.

Debatę prowadził  Pan Prof. Jerzy Wilkin (IRWiR PAN, członek rzeczywisty PAN).

Przedmiotem dyskusji były zmiany jakości rządzenia w Polsce w ostatnich latach, rola instytucji społeczeństwa obywatelskiego, w tym samorządów i NGO-sów, w przeciwdziałaniu pogarszaniu jakości rządzenia i działaniu na rzecz jej poprawy, a także zagrożenia dla społeczności wiejskich wynikające z tendencji władzy centralnej do ograniczenia roli samorządów lokalnych, systemu ich finansowania i kompetencji decyzyjnych w sprawach mających podstawowe znaczenie dla rozwoju lokalnego.

Źródło: http://www.irwirpan.waw.pl

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!