Pożyczka misyjna dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

ekon2

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w uzgodnieniu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej wprowadził w trybie pilnym pożyczkę płynnościową dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) – tzw. „pożyczkę misyjną”. Wsparcie będzie przeznaczone na pomoc osobom uciekającym z Ukrainy.

Pożyczka misyjna umożliwia PES:
 • pomoc dla osób, które przybyły z Ukrainy (dla tych PES, których charakter działalności jest zbieżny z przedmiotem pomocy objętej pożyczką, np. PES, który prowadzi działalność cateringową może dostać pożyczkę na  wydawanie posiłków) lub
 • utworzenie miejsca pracy dla osób, które przybyły z Ukrainy.
Środki finansowe mogą zostać przeznaczone na:
 • sfinansowanie wynagrodzeń pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
 • pokrycie zobowiązań publiczno-prawnych,
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zaopatrzenie w towary, półprodukty itp.
 • pokrycie kosztów administracyjnych,
 • zakup drobnego wyposażenia.
Szczegóły dotyczące pożyczki:
 • maksymalna wartość pożyczki  – 100 000 zł (pożyczkobiorca, który korzysta już z pożyczki płynnościowej dla PES może skorzystać dodatkowo z pożyczki misyjnej),
 • oprocentowanie – 0%,
 • okres spłaty – do 5 lat,
 • karencja w spłacie – do 12 miesięcy,
 • brak opłat i prowizji,
 • umorzenie – 25% wartości kapitału pod warunkiem rozliczenia pożyczki.
Więcej szczegółów dotyczących pożyczki
Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024
Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!