Pożyczka misyjna dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

ekon2

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w uzgodnieniu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej wprowadził w trybie pilnym pożyczkę płynnościową dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) – tzw. „pożyczkę misyjną”. Wsparcie będzie przeznaczone na pomoc osobom uciekającym z Ukrainy.

Pożyczka misyjna umożliwia PES:
 • pomoc dla osób, które przybyły z Ukrainy (dla tych PES, których charakter działalności jest zbieżny z przedmiotem pomocy objętej pożyczką, np. PES, który prowadzi działalność cateringową może dostać pożyczkę na  wydawanie posiłków) lub
 • utworzenie miejsca pracy dla osób, które przybyły z Ukrainy.
Środki finansowe mogą zostać przeznaczone na:
 • sfinansowanie wynagrodzeń pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
 • pokrycie zobowiązań publiczno-prawnych,
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zaopatrzenie w towary, półprodukty itp.
 • pokrycie kosztów administracyjnych,
 • zakup drobnego wyposażenia.
Szczegóły dotyczące pożyczki:
 • maksymalna wartość pożyczki  – 100 000 zł (pożyczkobiorca, który korzysta już z pożyczki płynnościowej dla PES może skorzystać dodatkowo z pożyczki misyjnej),
 • oprocentowanie – 0%,
 • okres spłaty – do 5 lat,
 • karencja w spłacie – do 12 miesięcy,
 • brak opłat i prowizji,
 • umorzenie – 25% wartości kapitału pod warunkiem rozliczenia pożyczki.
Więcej szczegółów dotyczących pożyczki
Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

miejscowości do 20 000 mieszkańców
22.08.2023
- 17.11.2023
Cała Polska
18.09.2023
- 15.10.2023
Cała Polska
20.09.2023
- 18.10.2023
Młodzież z miejscowości, w których działały PGR-y
21.09.2023
- 30.11.2023
miejscowości do 20 000 mieszkańców
22.08.2023
- 17.11.2023
Cała Polska
18.09.2023
- 15.10.2023
Cała Polska
20.09.2023
- 18.10.2023
Młodzież z miejscowości, w których działały PGR-y
21.09.2023
- 30.11.2023

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!