Apel do Komisji Europejskiej w związku z kryzysem humanitarnym spowodowanym wojną w Ukrainie

UKRAINA33
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych apeluje do Komisji Europejskiej o systemowe włączenie organizacji w system zarządzania kryzysowego na wszystkich szczeblach, a także o zapewnienie puli środków przeznaczonej dla organizacji społecznych, które jako pierwsze odpowiedziały na potrzeby osób uchodźczych przybywających do Polski w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie.

Organizacje zwracają uwagę na olbrzymie obciążenie z jakim mierzą się obecnie, w związku z koniecznością zabezpieczenia personelu i środków finansowych niezbędnych do działania, jednocześnie nadal zmagając się z następstwami pandemii. Dlatego tak ważne jest, aby Komisja Europejska zagwarantowała, że wsparcie finansowe popłynie nie tylko do instytucji publicznych, ale przede wszystkim do organizacji trzeciego sektora. Istnieje ryzyko, że olbrzymie zaangażowanie polskich organizacji pozarządowych pozbawionych właściwego wsparcia może długofalowo doprowadzić do ich zapaści.

Konieczne jest nie tylko doraźne wspieranie organizacji, ale także wzmacnianie potencjału sektora do reagowania na sytuacje kryzysowe. Jak pokazuje obecna sytuacja, organizacje społeczne mają niezbędne kompetencje, aby zająć partnerskie wobec instytucji publicznych miejsce w systemie zarządzania kryzysowego. To właśnie organizacje zajmują się rozwijaniem i prowadzeniem programów integracyjnych, kształceniem asystentów międzykulturowych, czy przeciwdziałaniem przemocy i ksenofobii. To one poniosą ciężar “uszczelniania” luk systemowych.

Tutaj znajdziecie pełny tekst apelu: Request to the European Commission in the name of Polish NGOs in relation to refugees crisis caused by war in UA

Źródło: https://ofop.eu

Foto: Nati z Pexels

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Wybrane powiaty i miasta
13.05.2024
- 31.07.2024
cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Wybrane powiaty i miasta
13.05.2024
- 31.07.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!