Przywóz zwierząt towarzyszących z Ukrainy – nowe wytyczne GIW

zwie

Wytyczne dotyczące przywozu z Ukrainy powyżej 5 psów/kotów/fretek niespełniających wymagań unijnych.

Przywóz z Ukrainy do Polski jednocześnie więcej niż 5 zwierząt towarzyszących niespełniających wymagań weterynaryjnych może w czasie trwającego konfliktu zbrojnego odbywać się na określonych zasadach. Główny Lekarz Weterynarii przygotował wytyczne, mając na względzie umożliwienie takiego przewozu właścicielom lub posiadaczom zwierząt, przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa, także tych obowiązujących w Unii Europejskiej.

Główny Lekarz Weterynarii (GLW), kierując się troską o bezpieczeństwo ludzi i zwierząt, przygotował procedurę, która dotyczy posiadaczy lub właścicieli psów, kotów bądź fretek (zwierząt towarzyszących), przybywających do Polski z Ukrainy w czasie konfliktu zbrojnego.

Na podstawie wytycznych GLW:

 • Wjazd ze zwierzętami towarzyszącymi może odbywać się wyłącznie przez przejście graniczne z zatwierdzonym posterunkiem weterynaryjnej kontroli granicznej (BCP), czyli w Dorohusku w woj. lubelskim lub w Korczowej w woj. podkarpackim (w tych jednostkach wyznaczona jest osoba do kontaktu telefonicznego w godzinach nocnych), po wcześniejszym ustaleniu miejsca izolacji przywożonych zwierząt z właściwym dla tego miejsca powiatowym lekarzem weterynarii.
 • Zgłoszenie do kontroli dokonywane jest minimum jeden dzień roboczy przed przybyciem na przejście graniczne.
 • Właściciel lub posiadacz zwierząt towarzyszących zgłasza zwierzęta do kontroli u granicznego lekarza weterynarii przy pomocy wypełnionej i podpisanej I cz. dokumentu CHEDA.
 • Złożenie takiego zgłoszenia oznacza deklarację osoby odpowiedzialnej do pokrycia wszelkich kosztów kontroli i wykonania postanowień wydanej decyzji oraz poniesienia konsekwencji za niedostarczenie zwierząt do wskazanego przez powiatowego lekarza weterynarii miejsca izolacji.
 • Miejsce izolacji całej przesyłki zwierząt musi znajdować się na terenie Polski, a dokładny adres musi zostać wskazany w decyzji powiatowego lekarza weterynarii określającej warunki izolacji. Decyzja o izolacji musi być przedłożona granicznemu lekarzowi weterynarii najpóźniej w trakcie kontroli.
 • Miejsce izolacji musi dotyczyć wszystkich przewożonych zwierząt i nie może być schroniskiem dla zwierząt w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
 • W wyjątkowych sytuacjach braku decyzji o izolacji podczas kontroli, zwierzęta mogą być czasowo zatrzymane pod nadzorem granicznego lekarza weterynarii do czasu jej dostarczenia. W tym przypadku właściciel/posiadacz zwierząt powinien wskazać miejsce izolacji.
 • Graniczny lekarz weterynarii może zwrócić się z zapytaniem do właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii o wydanie lub odmowę dokonania izolacji we wskazanym miejscu.
 • Tożsamość zwierząt jest weryfikowana na podstawie dostępnych dokumentów im towarzyszących, w tym paszportów dla psów/kotów/fretek, względnie dokumentów rodowodowych lub innych dokumentów potwierdzających legalne posiadanie zwierząt.
 • Kontrola weterynaryjna przywożonych zwierząt przeprowadzana jest w sposób zgodny ze standardową procedurą dotycząca weterynaryjnej kontroli granicznej zwierząt.
 • Jeżeli powiatowy lekarz weterynarii właściwy dla proponowanego miejsca izolacji odmówi wydania decyzji dotyczącej zgody na jej przeprowadzenie we wskazanym miejscu przeznaczenia, kontrola graniczna ma wynik negatywny, a zwierzęta są odsyłane poza obszar UE.
 • Jeżeli posiadacz/właściciel zwierząt przedstawi zgodę właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii na przeprowadzenie izolacji oraz podczas kontroli graniczny lekarz weterynarii stwierdzi brak spełnienia wymogów przywozowych przesyłki zwierząt, zwierzęta kierowane są do wskazanego miejsca izolacji do czasu podjęcia ostatecznej decyzji przez granicznego lekarza weterynarii.
 • Dokument potwierdzający przeprowadzenie kontroli (CHEDA) nie zostanie zatwierdzony (pozostaje „w toku”) do czasu zakończenia izolacji zwierząt i otrzymania przez granicznego lekarza weterynarii zwrotnej informacji od powiatowego lekarza weterynarii nadzorującego przeprowadzenie izolacji, w której potwierdzi on spełnienie wymogów przez zwierzęta objęte izolacją.
 • Izolacja zwierząt obejmuje czas potrzebny na przeprowadzenie następujących, wymaganych prawem procedur:
 • oznakowanie mikrochipem;
 • szczepienie przeciw wściekliźnie zwierząt od 12. tygodnia życia (w przypadku zwierząt młodszych dopuszcza się szczepienie od 8. tygodnia życia);
 • badanie poziomu przeciwciał przeciw wściekliźnie dla zwierząt zaszczepionych po 30 dniach od podania szczepionki.
 • Badanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie odbywa się wyłącznie w autoryzowanych do tego laboratoriach, wymienionych na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/food/animals/movement-pets/approved-rabies-serology-laboratories/approved-rabies-serology-laboratories-eu-countries_en
 • Po uzyskaniu informacji o zakończeniu izolacji i potwierdzeniu spełnienia wymogów dokument CHEDA jest zatwierdzany z decyzją pozytywną.

 

Informacje w języku ukraińskim na stronie Głównego Lekarza Weterynarii 

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Wybrane powiaty i miasta
13.05.2024
- 31.07.2024
cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Wybrane powiaty i miasta
13.05.2024
- 31.07.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!