Fundacja Batorego uruchomiła Fundusz Solidarności z Ukrainą

main-bannerzaja

Fundusz oferuje wsparcie instytucjonalne organizacjom społecznym, które w sposób systemowy i długofalowy udzielają pomocy osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie.

Dotacje otrzymać mogą organizacje świadczące bezpośrednią pomoc humanitarną, medyczną, prawną, psychologiczną, socjalno-bytową dla osób przekraczających granicę, a także oferujące długoterminowe wsparcie podczas ich pobytu w Polsce (w tym pomoc w znalezieniu zakwaterowania i zatrudnienia, opieki na dziećmi, adaptacji w nowych warunkach, etc.).

Wsparcie z Funduszu otrzymać będą mogły zaproszone imiennie organizacje społeczne, które mają doświadczenie i kompetencje w pracy z i na rzecz uchodźców/czyń i migrantów/tek oraz współpracują z innymi organizacjami i instytucjami.

Wspierane będą również wysiłki na rzecz koordynacji działań pomocowych prowadzonych przez organizacje na poziomie lokalnym i ogólnopolskim oraz w różnych obszarach wsparcia.

Przyznane dotacje będzie można przeznaczyć na wszystkie koszty niezbędne do funkcjonowania organizacji: zatrudnienie dodatkowego personelu, koszty koordynacji, komunikacji i transportu, wynagrodzeń specjalistów (psychologów, tłumaczy, prawników, asystentów kulturowych etc.),  koszty wynajęcia, wyposażenia i utrzymania lokalu, zakup sprzętu, opłat telefonicznych i mediów, księgowości, wszystkie inne koszty uzasadnione kryzysową sytuacją, których nie można sfinansować z innych źródeł (zbiórek, grantów, środków publicznych czy darowizn).

Wysokość dotacji uzależniona będzie od potrzeb i planu działań przedstawionych we wniosku.

Organizacje, które otrzymają dotacje na działania, będą mogły uzyskać dodatkowe wsparcie finansowe, techniczne i logistyczne na podniesienie bezpieczeństwa swojego funkcjonowania w kontekście nowych wyzwań, w tym szczególnie bezpieczeństwa cyfrowego i ochrony danych osobowych.

Procedura przyznawania dotacji:

Wnioski rozpatruje komisja Funduszu złożona z pracowników i pracowniczek Fundacji Batorego. Decyzje o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd.

Planowany budżet Funduszu: 2,5 miliona złotych
Okres wydatkowania dotacji: 12 miesięcy
Kontakt: ukraina@batory.org.pl


Zapraszamy darczyńców: osoby prywatne, instytucje i firmy do dołączenia do naszego Funduszu.

Darowizny wpłacić można:

  • przelewem na konto 74 1030 1016 0000 0000 6145 0029 z dopiskiem „Fundusz Solidarności z Ukrainą”
  • online na naszej stronie.

W sprawie podpisania umów o darowiznę prosimy o kontakt z Sekretariatem Fundacji: sekretariat@batory.org.pl, tel. +48 22 536 02 00

Źródło: https://www.batory.org.pl

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!