Dzień Sołtysa

DS

Sołtysowanie to bardzo ważny element życia obywatelskiego na polskiej wsi. Dlaczego? Bo sołtys to nie tylko administrator z ramienia gminy, czy łącznik między mieszkańcami wsi a organami samorządu terytorialnego. Jego funkcja nie ogranicza się jedynie do zbierania podatków, czy sygnalizowania organom gminy potrzeb i problemów mieszkańców swojej wsi lub odwrotnie – przekazywania treści uchwał rady gminy, decyzji i zarządzeń burmistrza czy wójta.

Sołtys, który potrafi słuchać mieszkańców i rozmawiać z nimi, który jest otwarty na różnorodność poglądów i temperamentów swoich sąsiadów, który potrafi wykorzystać ich różne talenty i umiejętności może być animatorem życia lokalnego, inspiratorem dobrych zmian we wsi, osobą, która integruje społeczność lokalną i naprawdę wiele może.

W dniu Święta Sołtysa redakcja Witryny Wiejskiej życzy wszystkim liderom sołectw dużo zdrowia, pomyślności i siły do realizacji marzeń i planów!

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Woj. warmińsko-mazurskie
01.07.2023
- 31.12.2023
gminy do 25 tys. mieszkańców
30.05.2023
- 07.09.2023
Woj. warmińsko-mazurskie
01.07.2023
- 31.12.2023
gminy do 25 tys. mieszkańców
30.05.2023
- 07.09.2023

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!