Lista sprawdzonych organizacji i zbiórek na rzecz wspierania osób z i w Ukrainie

ukraina-pilne-1200x800

Wiele organizacji pozarządowych nie pozostało obojętnych na los Ukraińców oraz organizacji tam działających i uruchomiło zbiórki, mające zapewnić wsparcie mieszkańców Ukrainy w tych trudnych dniach. Fundacja Pomagam.pl na stronie swojej zbiórki apeluje: „Każda złotówka to gest wsparcia i solidarności z zaatakowanymi przez Rosję”.

Lista jest aktualizowana.

🇺🇦   CENTRUM POMOCY MIĘDZYNARODOWEJ
Wpłat można dokonywać na stronie:
https://pcpm.org.pl/ukrainaotwiera się w nowej karcie
oraz poprzez Facebooka:
https://www.facebook.com/donate/2948107692167955/4897929046952704/otwiera się w nowej karcie

🇺🇦   POLSKI CZERWONY KRZYŻ
Wpłaty na pomoc Ukrainie można kierować na konto: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem „UKRAINA” oraz za pomocą wpłat PayU na stronie:
https://pck.pl/wspieraj-nas/otwiera się w nowej karcie

🇺🇦   POLSKA AKCJA HUMANITARNA
Wpłat można dokonywać na stronie:
https://www.siepomaga.pl/pah-ukrainaotwiera się w nowej karcie

🇺🇦   FUNDACJA POMAGAM.PL
Zbiórka „Solidarni z Ukrainą” – wpłacać można tutaj:
https://pomagam.pl/solidarnizukrainaotwiera się w nowej karcie

🇺🇦   POLSKA MISJA MEDYCZNA
Wpłat można dokonywać na stronie:
https://pmm.org.pl/chce-pomoc#ukrainaotwiera się w nowej karcie
oraz poprzez Facebooka:
https://www.facebook.com/donate/375415624008297/5395474380471879/otwiera się w nowej karcie

🇺🇦   CARITAS POLSKA
Można pomóc:

  • Dokonując wpłaty na stronie caritas.plotwiera się w nowej karcie
  • Wpłacając dowolną kwotę na konto: 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem UKRAINA
  • Wysyłając SMS pod numer 72052 o treści UKRAINA (koszt 2,46 zł z VAT).

🇺🇦   FUNDACJA HUMANDOC
Zbiórka „Misja Ukraina” – wpłacać można tutaj:
https://zrzutka.pl/6phj34otwiera się w nowej karcie

🇺🇦   UNICEF POLAND
Pomoc dla dzieci na Ukrainie – wpłacać można tutaj:
www.unicef.pl/ukrainaotwiera się w nowej karcie

🇺🇦   FUNDACJA POLSKA POMOC
Wpłacać można na konto: 22 1600 1462 1885 1446 5000 0001 z dopiskiem: Pomoc Ukrainie
https://www.facebook.com/fundacja.polska.pomoc/posts/4805355322874385otwiera się w nowej karcie

🇺🇦   FUNDACJA PRO SPE
Pomoc dla mieszkańców Ukrainy wpłat można dokonywać na stronie:
https://www.facebook.com/donate/442810787626237/otwiera się w nowej karcie

🇺🇦   KLUB UKRAIŃSKI W KRAKOWIE – FUNDACJA ZUSTRICZ
Wpłacać można na konto Fundacji Zustricz: 44 1750 0012 0000 0000 3829 1904
https://www.facebook.com/zustricz/posts/3191017424463952otwiera się w nowej karcie

🇺🇦   FUNDACJA SŁUŻBY RATUNKOWE RP
Wojna na Ukrainie – wsparcie medyków – wpłacać można tutaj:
https://zrzutka.pl/ukraina-wsparcieotwiera się w nowej karcie

🇺🇦   FUNDACJA OCALENIE
Pomoc dla osób z Ukrainy – wpłat można dokonywać na stronie:
https://www.facebook.com/donate/275450921370284/otwiera się w nowej karcie

🇺🇦   FUNDACJA SIEPOMAGA
Pomoc ofiarom wojny na Ukrainie – wpłacać można tutaj:
https://www.siepomaga.pl/ukrainaotwiera się w nowej karcie

🇺🇦   FUNDACJA BENEFICJUM
Z Całego Serca dla Ukrainy – wpłacać można tutaj:
https://beneficjum.com/projects-post/z_calego_serca_dla_ukrainyotwiera się w nowej karcie

🇺🇦   FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 
Apel o solidarność i wsparcie dla dzieci
Darowiznę można przekazać on-line: mikolaj.org.pl/Ukrainaotwiera się w nowej karcie lub
na konto: Fundacja Świętego Mikołaja numer: 37 2130 0004 2001 0299 9993 0002 z dopiskiem: darowizna na pomoc dzieciom na Ukrainie

🇺🇦   STOWARZYSZENIE „SOS WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE”
SOS dla dzieci Ukrainy – wpłat można dokonywać na stronie:
https://www.siepomaga.pl/sos-dla-dzieci-ukrainyotwiera się w nowej karcie

🇺🇦   FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI
Pomoc dzieciom z Ukrainy – wpłacać można tutaj:
https://przyszloscdladzieci.org/zbiorka/ukrainaotwiera się w nowej karcie

🇺🇦   FUNDACJA SIÓSTR ŚW. DOMINIKA
Ukraina – pomagamy rodzinom, które przybywają do Polski  – wpłat można dokonywać na stronie:
https://www.facebook.com/donate/1108144903279501/otwiera się w nowej karcie

🇺🇦   FUNDACJA DOBRA FABRYKA
Na pomoc Ukrainie! Wpłat można dokonywać na stronie:
https://www.dobrafabryka.pl/chce-pomoc/akcja/na-pomoc-ukrainieotwiera się w nowej karcie

🇺🇦   FUNDACJA DOBRYCH INICJATYW
Wsparcie dla Ukrainy i uchodźców. #FDIAid
Wpłacać można tutaj:
https://www.fdi.org.pl/pomoc-dla-ukrainy/otwiera się w nowej karcie

🇺🇦   SPECJALISTYCZNA JEDNOSTKA RATOWNICTWA WETERYNARYJNEGO – #SJRWnapomocUkrainie
Wpłat można dokonywać na stronie: https://platnosci.ngo.pl/c/4580/Pomoz-nam-niesc-pomoc-osobom-i-zwierzetom–ktore-ucierpialy-w-konflikcieotwiera się w nowej karcie
oraz bezpośrednio na konto fundacji 96 1140 2004 0000 3302 8208 8553 z dopiskiem „UKRAINA”
https://www.facebook.com/PolishSpecialisedAnimalRescueUnit/?comment_id=Y29tbWVudDo1MTM5MjY4NjY2MTExNDI0XzUxNTIwODI5NDgxNjMzMjk%3Dotwiera się w nowej karcie

🇺🇦   FUNDACJA ADRA POLSKA
Zbiórkę na rzecz pomocy humanitarnej na Ukrainie można wesprzeć:

🇺🇦   FUNDACJA AVALON
Fundacja Avalon postanowiła wesprzeć w działaniach ukraińską Organizację Vostok.SOSotwiera się w nowej karcie, która swoimi działaniami wspiera rodaków w tym trudnym, wojennym czasie. Do zbiórki można dorzucić się tu:
https://helpuj.pl/zbiorki/pomoc-ofiarom-wojny-w-ukrainie-wsparcie-organizacji-vostok-sosotwiera się w nowej karcie

🇺🇦   PUNKT CHARYTATYWNY DARYotwiera się w nowej karcie
Można przynosić do punktu materiały opatrunkowe, odzież, jedzenie itp.

🇺🇦   FUNDACJA GOTOWI DO DZIAŁANIAotwiera się w nowej karcie
Zbiórka m.in. odzieży i żywności

🇺🇦   FUNDACJA DOM POMOCY KRYZYSOWEJotwiera się w nowej karcie
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy!Numer konta dla zbiórki! 51160014171866549640000001
Szybkim sposobem jest również wpłacanie poprzez naszą stronę: https://www.fundacjadompomocykryzysowej.pl/otwiera się w nowej karcie

🇺🇦  FUNDACJA AWANS w KIELCACHotwiera się w nowej karcie
Pomoc dla młodzieży z Ukrainy
Wpłaty na konto: 52 1240 4416 1111 0010 9746 1455
Odbiorca: Fundacja Awans, ul. Wierzbowa 1, Bilcza, 26-026 Morawica
Z dopiskiem: Pomoc dla młodzieży z Ukrainy

🇺🇦  FUNDACJA JiM
Prowadzi zbiórkę, której celem jest wsparcie dla dzieci autystycznych z Ukrainy, których lost jest przez obecną sytuację wojenną zagrożony. Zebrane pieniądze zostaną przekazane fundacji Dziecko z Przyszłością (Дитина з майбутнім)
https://www.facebook.com/donate/313516883978838/otwiera się w nowej karcie

🇺🇦  FUNDACJA TURBO POMOC
prowadzi zbiórkę dla dzieci i rodzin poszkodowanych na Ukrainie
https://www.turbopomoc.pl/podopieczni/p/dla-dzieci-i-rodzin-poszkodowanych-na-ukrainie/otwiera się w nowej karcie

🇺🇦  STOWARZYSZENIE SURSUM CORDA
Uruchomiło dwie zbiórki na rzecz Ukrainy, na start każdej z niech przekazując z własnych środków po 10 tys. zł.

🇺🇦  ZWIĄZEK CENTRALNY DZIEŁA KOLPINGA W POLSCE
Rozpoczął przyjmowanie uchodźców w swoim ośrodku w Luborzycy k. Krakowa i zbiera datki na pomoc dla nich.
https://kolping.pl/solidarni-z-ukraina-zbiorkaotwiera się w nowej karcie
https://www.facebook.com/kolping.polskaotwiera się w nowej karcie

🇺🇦  FUNDACJA GDAŃSKA
Prowadzi zbiórkę Gdańsk pomaga Ukrainie
https://www.facebook.com/donate/486031106489144/1766900390166541/otwiera się w nowej karcie

🇺🇦  FUNDACJA DLA SOMALII
Zbiera środki na pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Zakres pomocy będzie uzależniony od rozwoju konfliktu na Ukrainie i dostosowany do potrzeb.
https://www.facebook.com/donate/1148264522583979/otwiera się w nowej karcie

🇺🇦  PRO-DZIELNIA
Zbiera artykuły pierwszej potrzeby dla Ukrainy
https://www.facebook.com/events/355073573176180otwiera się w nowej karcie

🇺🇦  FUNDACJA PKO BANKU POLSKIEGO
Uruchomiła specjalne konto do wpłat na rzecz pomocy dla Ukrainy. Ty też możesz pomóc, wpłacając dowolną, najmniejszą nawet kwotę.
Dane do przelewu:
Fundacja PKO Banku Polskiego
Tytuł: Wpłata na pomoc dla Ukrainy
Nr konta: 47 1020 1068 0000 1002 0172 3014

🇺🇦  FUNDACJA OPEN CULTURE
PEN Ukraina w kooperacji z PEN Białoruś oraz Fundacją Open Culture otwiera powszechną zbiórkę funduszy na rzecz ukraińskich twórców kultury. Jest to zbiórka funduszy na wsparcie ukraińskich pisarzy, dziennikarzy, naukowców, tłumaczy, artystów, którym grożą niebezpieczeństwa wojny prowadzonej przez Rosję z Ukrainą.
https://openculture.org.pl/wsparcie-ukrainskich-dzialaczy-kultury/otwiera się w nowej karcie.

🇺🇦 FUNDACJA TO SIĘ UDA przy wsparciu portalu ZRZUTKA.PL
#RazemDlaUkrainy | zrzutka.plotwiera się w nowej karcie
Dzisiaj jesteśmy razem z Ukrainą! Międzynarodowa Pomoc dla Ukrainy.
🇺🇦 Українська версія – LINKotwiera się w nowej karcie

🇬🇧 English version – LINKotwiera się w nowej karcie

🇺🇦 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (BGK)
w imieniu Narodowego Banku Ukrainy (NBU) otworzył specjalne konto, na które od dziś można wpłacać pieniądze na pomoc Ukrainie.
Środki trafią bezpośrednio do Narodowego Banku Ukrainy.
Środki należy wpłacać na numer rachunku: 91 1130 0007 0080 2394 3520 0002
Odbiorca: Narodowy Bank Ukrainy.
Tytuł przelewu: Wsparcie dla Ukrainy.
Rachunek służy do gromadzenia środków pieniężnych w PLN i dokonywania rozliczeń bezgotówkowych.

🇺🇦 FUNDACJA ARI ARI
Zbiórka pieniędzy na pilną pomoc dla osób z niepełnosprawnościami w Ukrainie: Droga do samodzielności.
https://pomagam.pl/drogadosamodzielnosciotwiera się w nowej karcie

🇺🇦 STOWARZYSZENIE „POROZUMIENIE WSCHÓD – ZACHÓD”otwiera się w nowej karcie
Pomoc uchodźcom z Ukrainy
Numer konta: 95 1750 0012 0000 0000 3889 1707 (BNP Paribas Bank Polska S.A.)
W tytule wpłaty prosimy wpisać: DAROWIZNA – POMOC UCHODŹCOM Z UKRAINY
Nazwa i adres posiadacza konta: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Porozumienie Wschód – Zachód”, Gać 53, 55-200 Oława
Dla wpłat z zagranicy: IBAN PL95 1750 0012 0000 0000 3889 1707, SWIFT: PPABPLPKXXX

🇺🇦 STOWARZYSZENIE MANKO – GŁOS SENIORA
Zbiórka pieniężna na rzecz pomocy uchodźcom, którzy aktualnie przebywają w Polsce
Darowizny można wpłacać przelewem na numer konta:
36 2490 0005 0000 4600 3373 9579
W tytule przelewu prosimy o wpisanie ,,Solidarni z Ukrainą”.
W siedzibie Stowarzyszenia MANKO – Głos Seniora (Os. Urocze 12, 31-953 Kraków) trwa zbiórka darów dla samotnych matek i dzieci z Ukrainy.

🇺🇦   FUNDACJA GOPR
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe włączyło się do zbiórki pieniędzy na pomoc Ukrainie, a w szczególności na wsparcie rodzin górskich ratowników ukraińskich.
Prowadzi zbiórkę pieniędzy na stronie: http://siepomaga.pl/fundacjagoprotwiera się w nowej karcie
oraz bezpośrednio na rachunek bankowy Fundacji GOPR: 50 1750 0012 0000 0000 3337 6127 (tytuł wpłaty: UKRAINA).

🇺🇦   KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU
Celem zbiórki jest pomoc osobom z spektrum zaburzeń autystycznych i ich rodzinom w Ukrainie i uchodźcom w Polsce
https://www.facebook.com/donate/481240527010530/otwiera się w nowej karcie

🇺🇦   TERRA TARNOGRODENSI
Lokalne stowarzyszenie historyczne Terra Tarnogrodensisotwiera się w nowej karcie zbiera środki dla uchodźców z Ukrainy. Środki zostaną przekazane na lekarstwa dla uchodźców, którzy w Tarnogrodzie mają przystanek w drodze do swoich rodzin i znajomych. Gmina Tarnogród leży ok 60 km od granicy. Proszę o wsparcie.
Link do zbiórki https://zrzutka.pl/gjnu6zotwiera się w nowej karcie

🇺🇦   FUNDACJA UKRAINA
Zebrane środki będą przeznaczone na wsparcie Ukrainy oraz potrzeby uchodźców z Ukrainy.
https://www.facebook.com/fundacja.ukrainaotwiera się w nowej karcie

🇺🇦   FUNDACJA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ
Zbiórka na pomoc dla poszkodowanych w wojnie w Ukrainie. Dysponentem merytorycznym środków jest Stowarzyszenie Wałbrzych-Ukraina. Konto, jego obsługę oraz zbiórkę publiczną do puszek organizuje Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej z Wałbrzycha.
Zbiórka – Pomoc Humanitarna dla Ukrainy | Facebookotwiera się w nowej karcie
Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej z Wałbrzycha.
Bank Credit Agricole konto numer
93 1940 1076 3050 1784 0009 0000
Dopisek – pomoc humanitarna dla Ukrainy

🇺🇦   FUNDUSZ OBYWATELSKI IM. HENRYKA WUJCA 
We współpracy z Wirtualną Polska uruchomił Fundusz wsparcia dla uchodźców z Ukrainy w Polsce.
Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca
Wsparcie uchodźców z Ukrainy w Polsce
Wpłat można dokonywać na stronie https://www.funduszobywatelski.pl/ukraina/otwiera się w nowej karcie

🇺🇦   FUNDACJA DLA ZWIERZĄT I ŚRODOWISKA „LEPSZY ŚWIAT”
Dla Zwierząt i Ludzi – na pomoc Ukrainie!
https://www.ratujemyzwierzaki.pl/ukrainadlazwierzatiludziotwiera się w nowej karcie lub
bezpośrednio na konto Fundacji, tytułem „Ukraina” ING Bank Śląski, 33 1050 1403 1000 0090 3005 3319.

Rzeczy można przynosić:

do naszego biura w Zamku, ul. Zamkowa 3 abc,

do Bistro Stacja SCI, ul. Hajduka 10,

lub do naszego magazynu na ul. Frysztackiej 48 (prosimy wcześniej o kontakt).

🇺🇦  FUNDACJA INICJATYWA DOM OTWARTY
Wspieramy ukraińskie dzieci w nauce
Wpłat można dokonywać na stronie: https://zrzutka.pl/w9akgxotwiera się w nowej karcie

🇺🇦   STOWARZYSZENIA TWOJE MIEJSCEotwiera się w nowej karcie
Pomóż dzieciom z Ukrainy w Polsce
Prowadzone są zbiórki na dwóch portalach:
https://allegro.pl/…/pomoc-dzieciom-uchodzcom-z-ukrainyotwiera się w nowej karcie
i https://zbieram.pl/dziecizukrainyotwiera się w nowej karcie

🇺🇦   BANK ŻYWNOŚCI SOS W WARSZAWIE
Prowadzona jest zbiórka w magazynie Banku – żywność z długim terminem przydatności do spożycia można przekazywać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 do 16:00.

🇺🇦   FUNDACJA AVE otwiera się w nowej karcie
Wsparcie dla ukraińskiej Sosnówki i Fundacji Eco-Miłosierdzie, przyjmującej uchodźców i wysyłającej pomoc do Kijowa.

Wpłaty złotówkowe prosimy kierować na konto Fundacji AVE, Santander Bank, nr 30 1090 1841 0000 0001 1538 0835 z dopiskiem „darowizna – Ukraina”.

Wpłaty w EURO prosimy kierować na konto Fundacji AVE, Santander Bank, nr 63 1090 1841 0000 0001 4985 5302, z dopiskiem „darowizna – Ukraina”, BIC WBKPPLPP Prowadzona jest też zbiórka darów rzeczowych wg wykazu aktualizowanego na fundacjaave.plotwiera się w nowej karcie.

🇺🇦   FUNDACJA EMICotwiera się w nowej karcie
„Gość w dom pierwsza pomoc dla uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy”
Wpłat można dokonywać na stronie: https://zrzutka.pl/xa2phe?fbclid=IwAR1LK2Q-_etByYe3PqSZ4P17kwyvNlW_wMG4X02dQGlnZqpx-Yy-OMiUqA8otwiera się w nowej karcie

🇺🇦   FUNDACJA POLSKI ZESPÓŁ HUMANITARNY
Pomoc medyczna dla Ukrainy
Wpłat można dokonywać na stronie: https://pomagam.pl/pomoc_ukrainieotwiera się w nowej karcie

🇺🇦  FUNDACJA KSIĘDZA ORIONE CZYŃMY DOBRO
Organizuje zbiórkę dla uchodźców, którzy przebywają w domu Księży Orionistów w Kaliszu, ul. Kościuszki 24
Czyńmy Dobro dla Uchodźców z Ukrainy

Dobrowolne wpłaty można przekazywać na rachunek:
09 1240 1053 1111 0010 1452 8931
tytułem: Pomoc Ukraina – Kalisz

https://www.facebook.com/czynmy.dobro/posts/5193074810711033otwiera się w nowej karcie
www.czynmydobro.plotwiera się w nowej karcie

🇺🇦 MATIO FUNDACJA POMOCY RODZINOM I CHORYM NA MUKOWISCYDOZĘotwiera się w nowej karcie
Dla chorych na mukowiscydozę z Ukrainy i ich rodzin:

🇺🇦 FUNDACJA FORMIKA DZIECIOMotwiera się w nowej karcie
Zbiórka pieniężna jako odpowiedź na potrzeby przybywających z Ukrainy rodzin, dzieci i ich mam oraz placówek opiekujących się dziećmi
Wpłat można dokonywać na stronie: www.formikadzieciom.org.pl/wsparcie-dla-ukrainyotwiera się w nowej karcie

🇺🇦 FUNDACJA IM. DR PIOTRA JANASZKA PODAJ DALEJ
SOS Ukraine – assistance for the disabled
https://www.globalgiving.org/projects/sos-ukraine-assistance-for-the-disabled/otwiera się w nowej karcie

🇺🇦 FUNDACJA „KRWINKA”
Zbiórka na rzecz dzieci onkologicznie chorych z Ukrainy i ich rodziców
Wpłat można dokonywać na stronie: https://www.facebook.com/Fundacja.Krwinka/otwiera się w nowej karcie

🇺🇦 REDAKCJA „WYSOKICH OBCASÓW” ORAZ FUNDACJA WYSOKICH OBCASÓW
Całość środków zostanie przekazana organizacjom charytatywnym pomagającym ofiarom wojny w Ukrainie
Gdzie wpłacać datki można znaleźć na:

🇺🇦 FUNDACJA TWORZYMYotwiera się w nowej karcie
Nauka języka polskiego_Ukraina
Wpłat można dokonywać na stronie: https://pomagam.pl/tammk8

 

Źródło: www.ngo.pl

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!