Zostań Zielonym Liderem i skorzystaj na realizacji Europejskiego Zielonego Ładu!

WW - obrazek wyróżniający(105)

Jesteś zaangażowanym samorządowcem lub działasz społecznie? Zostań Zielonym Liderem i skorzystaj na realizacji Europejskiego Zielonego Ładu!

Kryzys klimatyczny i kryzys bioróżnorodności osiągnęły już taką skalę, że stają się egzystencjalnym zagrożeniem dla ludzkości, wymagającym podjęcia zdecydowanych działań. Co więcej, ich znaczenie w najbliższych latach będzie tylko rosnąć. Kraje Unii Europejskiej odpowiedziały na te wyzwania nową strategią rozwojową, nazwaną Europejskim Zielonym Ładem.

Celem Europejskiego Zielonego Ładu jest głęboka, prośrodowiskowa przebudowa gospodarki Unii Europejskiej, która – z trzeciego największego źródła emisji gazów cieplarnianych na świecie – ma w ciągu trzech dekad stać się pierwszym obszarem neutralnym klimatycznie. Oznacza to szansę na przyciągnięcie do gmin i powiatów znacznych środków na zielone projekty i wsparcie zrównoważonego rozwoju lokalnego. Program Zielony Lider wspiera liderów i liderki, by tę szansę dobrze wykorzystali.

„Zielony Lider” to roczny program szkoleniowo-doradczy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego realizatorem od jest Fundacja Sendzimira. Celem programu jest wsparcie lokalnych liderów w działaniach na rzecz ochrony środowiska, adaptacji i mitygacji zmian klimatu oraz zrównoważonego rozwoju.

Każdy zespół, który weźmie udział w programie „Zielony Lider” wypracuje plan działania, który może zostać wdrożony w ich społeczności. Dzięki wsparciu doradców Fundacji otrzyma cenne wskazówki jak i gdzie ubiegać się o środki zewnętrzne (z funduszy krajowych, unijnych i in.) na jego realizację.

Warsztaty, specjalistyczne doradztwo, wizyty studyjne sprawią, że plany działania będą nie tylko realne do wdrożenia, ale dobrze dostosowane do wymogów programów grantowych.

 

Zastanawiasz się, czy warto wziąć udział?

Obejrzyj relacje uczestników poprzedniej edycji na naszym kanale YouTube!

Kto może wziąć udział w programie Zielony Lider?

Do uczestnictwa w programie zapraszamy trzyosobowe zespoły z małych lub średnich gmin. Każdy zespół składa się z liderki lub lidera i dwóch osób, które lider(-ka) planuje zaangażować we wdrażanie działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu.

Program skierowany jest do liderów i liderek, którzy chcą i mogą wdrażać zmiany związane z ochroną środowiska i klimatu w swoich społecznościach. Chcą wymieniać się dobrymi praktykami, czerpać wzory od innych i stale rozwijać się, korzystając z nowych rozwiązań.

Siłą programu jest możliwie jak największe zróżnicowanie uczestników i uczestniczek. Zieloni Liderzy to przedstawiciele i przedstawicielki:

  • władzy i administracji samorządowej (burmistrzowie, wójtowie, naczelnicy wydziałów),
  • rad gmin i powiatów,
  • organizacji społecznych oraz grup aktywistów.

Takie połączenie pozwala zobaczyć wyzwania zespołów w szerszej, bardziej różnorodnej perspektywie oraz pomaga w budowaniu partnerstw na lokalnym gruncie.

 

Zacznij działać!

Pierwszy etap rocznego programu „Zielony Lider” wprowadzi zespoły w tematykę zmian klimatu, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, w formie e-learningu. Uczestnicy opracują wstępną diagnozę problemu, z którym mierzą się w swojej gminie, związanego z jedną z trzech ścieżek tematycznych: zrównoważona gospodarka odpadami, retencja i przeciwdziałanie suszy lub poprawa jakości powietrza.

Osiemnaście najbardziej zaangażowanych zespołów zostanie zaproszonych do udziału w dalszej części programu. Podczas kolejnych miesięcy, w trakcie warsztatów, specjalistycznego doradztwa oraz wizyt studyjnych, każdy zespół wypracuje plan działania w odpowiedzi na problem zidentyfikowany na etapie e-learningu.

 

Sprawdź, co zyskasz

Pilotażową edycję projektu uczestnicy ocenili bardzo pozytywnie. W przeprowadzonej ewaluacji docenili opiekę prowadzących, ale przede wszystkim merytoryczne aspekty programu, w tym:

  • trafny dobór ścieżek tematycznych;
  • pracę w gronie wysokiej klasy specjalistów w danym obszarze;
  • aktywne metody pracy i nastawienie na działanie;
  • konkretne, wymierne rezultaty w postaci gotowych rozwiązań;
  • kompleksowe przygotowanie do działania, wzmocnienie kompetencji liderskich i nawiązane relacje.

Jesteś zainteresowany/zainteresowana udziałem w programie? Zgłoś się już dziś: FORMULARZ REJESTRACYJNY

Pełen harmonogram oraz strukturę programu znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.

Źródło: Informacja prasowa

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024
Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!