Raport „Pożądana struktura wsparcia w ramach WPR UE po 2020 roku…”

RPRTWIES

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zaprasza do zapoznania się z publikacją pt. „Pożądana struktura wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 roku oraz cele polityki krajowej w świetle globalnych wyzwań modernizacyjnych wobec polskiego rolnictwa”. Raport zawiera pogłębioną analizę nowej perspektywy WPR i jej skutków dla rolnictwa w Polsce i UE.

Celem opracowania jest przedstawienie propozycji rozwiązań i mechanizmów polityki rolnej, zarówno unijnej, jak i krajowej, właściwych do zaadresowania kluczowych wyzwań stanowiących barierę wzrostu konkurencyjności i efektywności polskiego rolnictwa.

Raport powstał we współpracy z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, a jego autorami są dr Mirosław Drygas i dr Iwona Nurzyńska.

W dokumencie omówiono m.in. takie zagadnienia, jak:

– cele i najważniejsze zmiany kształtujące WPR na lata 2021-27

– nowa WPR w kontekście realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu i jego skutków dla rolnictwa

– szanse i zagrożenia dla rozwoju rolnictwa w Polsce wskutek nowej WPR

– rekomendacje do Planu Strategicznego WPR i krajowego prawodawstwa związanego z polityką rolną i w zakresie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich.

Raport do pobrania ze strony Fundacji EFRWP

Źródło: https://www.efrwp.pl

 

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Cała Polska
01.06.2023
- 15.08.2023
Cała Polska
07.04.2023
- 31.12.2023
Woj. warmińsko-mazurskie
01.07.2023
- 31.12.2023
gminy do 25 tys. mieszkańców
30.05.2023
- 07.09.2023
Cała Polska
01.06.2023
- 15.08.2023
Cała Polska
07.04.2023
- 31.12.2023
Woj. warmińsko-mazurskie
01.07.2023
- 31.12.2023
gminy do 25 tys. mieszkańców
30.05.2023
- 07.09.2023

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!