Raport Polska Wieś 2020

WW - obrazek wyróżniający(106)

Autorzy:

Andrzej Hałasiewicz, Jerzy Wilkin, Agnieszka Baer-Nawrocka, Jerzy Bartkowski, Barbara Chmielewska, Barbara Fedyszak-Radziejowska, Sławomir Kalinowski, Iwona Nurzyńska, Walenty Poczta, Monika Stanny, Paweł Strzelecki, Józef Stanisław Zegar

Raport w 2020 r., wydany został w czasach pandemii COVID-19, która zmieniła wieś i tym zmianom poświęcona jest znaczna część raportu. Zmiany te odbijają się na polskim rolnictwie i generują na nim negatywne skutki. Zamknięte targowiska, ograniczony eksport i import z powodu blokady granic, upadek gastronomii i wielu firm przetwórstwa produktów spożywczych, ubożenie społeczeństwa i liczne inne czynniki drastycznie zmieniają rynek rolno-spożywczy, dochody rolników i warunki bytowe mieszkańców wsi. Zamknięcie większości granic w Europie staje się nie tylko barierą handlu, ale dotkliwie ogranicza też dopływ do Polski, zwłaszcza z Ukrainy, zagranicznej siły roboczej, tak bardzo potrzebnej zarówno w rolnictwie, jak i w wielu innych częściach naszej gospodarki.

 

 

Źródło finansowania: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Nazwa projektu: Polska Wieś – raport o stanie wsi

ISBN: 978-83-66470-34-7

Data publikacji: 16.06.2020

Rok wydania: 2020

Liczba stron: 216

Rodzaj materiału: Raport o stanie wsi

Format: pdf

POBIERZ RAPORT

Źródło: https://www.fdpa.org.pl/

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!